Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Prezentácia nezamestnanosť a regionálny rozvoj

Prezentácia nezamestnanosť a regionálny rozvojPrezentácia na konferenciu v štvrtok dňa 8.12.2016 na CEUF.

palenik konf 2016 dec ceuf (pdf) .pdf .odp .ppt

stiahni plnú verziu: palenik konf 2016 dec ceuf (pdf)


https://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/palenik-konf-2016-dec-ceuf
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .