Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

V 1. štvrťroku stúpla zamestnanosť na Slovensku najviac z celej EÚ

Počet zamestnaných v eurozóne vzrástol v prvom štvrťroku tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 0.3 %, čo predstavovalo nárast o 446 tisíc osôb. Zverejnil to dnes Európsky štatisktický úrad (EUROSTAT). Rovnako o 0.3 % stúpla zamestnanosť aj v EÚ 27, čo znamená že za posledné 3 mesiace vzrástol počet pracujúcich o 753 tisíc ľudí.

Na Slovensku pritom podľa štatistiky EUROSTATU stúpla zamestnanosť najviac. Medzikvartálny nárast v 1. štvrťroku bol 1.3 %. Ďalej nasledovalo Rakúsko s medzikvartálnym rastom zamestnanosti o 0.8 %.

Medziročne vzrástla zamestnanosť v EÚ 27 aj v eurozóne o 1.6 %. Podľa odhadu EUROSTATU pracovalo v 1. štvrťroku tohto roka v celej EÚ 226 miliónov mužov a žien, pričom v 145.7 miliónov pracujúcich boli obyvatelia krajín eurozóny.

Medziročne stúpla zamestnanosť na Slovensku o 2.8 %, čo bol aj najvyšší rast spomedzi okolitých krajín. Pokles zamestnanosti zaznamenalo len Maďarsko (-1.7 % v priebehu roka). Najvyšší rast zamestnanosti v celej EÚ dosiahla medziročne Litva, s nárastom 5.6 %.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je nárast zamestnanosti na Slovensku pozitívny, netreba však zabúdať na nevyužité pracovné sily, pretože čoskoro slovenský trh práce narazí na svoje možnosti. Napriek uvedenému najvyššiemu rastu zamestnanosti za posledné odbobie trpí Slovensko stále aj najvyššou nezamestnanosťou spomedzi krajín EÚ. Preto je potrebné zamerať pozornosť na možnosti odstraňovania týchto "slovenských paradoxov". Pre znižovanie nezamestnanosti už dlhodobo poukazujeme na potrebu účinnejšej a efektívnejšej aktívnej politiky trhu práce, ako jediného nástroja na riešenie danej problematiky.


podobné správy: Nezamestnanosť apríl 2008 , Údaje o regiónoch Európskej únie , Nezamestnanosť v EÚ , Podniky ako zamestnávatelia , Zamestnanosť v EÚ


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/ukozavatele-za-eu/zamestnanost-slovensko-rast-1q-2008
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko