qr kod na stranku

V 1. štvrťroku stúpla zamestnanosť na Slovensku najviac z celej EÚ

Počet zamestnaných v eurozóne vzrástol v prvom štvrťroku tohto roka v porovnaní s pred­chádzajúcim štvrťrokom o 0.3 %, čo pred­stavovalo nárast o 446 tisíc osôb. Zverejnil to dnes Európsky štatisktický úrad (EUROSTAT). Rovnako o 0.3 % stúpla zamestnanosť aj v EÚ 27, čo znamená že za posledné 3 mesiace vzrástol počet pracujúcich o 753 tisíc ľudí.

Na Slovensku pritom podľa štatistiky EUROSTATU stúpla zamestnanosť najviac. Medzikvartálny nárast v 1. štvrťroku bol 1.3 %. Ďalej nasledovalo Rakúsko s medzikvartálnym rastom zamestnanosti o 0.8 %.

Medziročne vzrástla zamestnanosť v EÚ 27 aj v eurozóne o 1.6 %. Podľa odhadu EUROSTATU pracovalo v 1. štvrťroku tohto roka v celej EÚ 226 miliónov mužov a žien, pričom v 145.7 miliónov pracujúcich boli obyvatelia krajín eurozóny.

Medziročne stúpla zamestnanosť na Slovensku o 2.8 %, čo bol aj najvyšší rast spomedzi okolitých krajín. Pokles zamestnanosti zaznamenalo len Maďarsko (-1.7 % v priebehu roka). Najvyšší rast zamestnanosti v celej EÚ dosiahla medziročne Litva, s nárastom 5.6 %.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je nárast zamestnanosti na Slovensku pozitívny, netreba však zabúdať na nevyužité pracovné sily, pretože čoskoro slovenský trh práce narazí na svoje možnosti. Napriek uvedenému najvyššiemu rastu zamestnanosti za posledné odbobie trpí Slovensko stále aj najvyššou nezamestnanosťou spomedzi krajín EÚ. Preto je potrebné zamerať pozornosť na možnosti odstraňovania týchto „slovenských paradoxov“. Pre znižovanie nezamestnanosti už dlhodobo poukazujeme na potrebu účinnejšej a efektívnejšej aktívnej politiky trhu práce, ako jediného nástroja na riešenie danej problematiky.


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukozavatele-za-eu/zamestnanost-slovensko-rast-1q-2008