qr kod na stranku

Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 489. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/106: Stratégia pre udržateľnú konkurencieschopnosť sektora stavebníctva a to z dôvodu veľmi zlej situácie na slovenskom trhu práce v oblasti stavebníctva vrátane prekérnych foriem zamestnávania ako aj zlého stavu verejného obstarávania v tejto oblasti.

ehsv sprava 2013 04 (pdf)

stiahni plnú verziu: ehsv sprava 2013 04 (pdf)


https://www.iz.sk/download-files/sk/ecosoc/ehsv-sprava-2013-04
ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .