qr kod na stranku

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

Inštitút zamestnanosti odporúča znížiť počet študentov iného štátneho občianstva v študijnom odbore všeobecné lekárstvo formou zrušenia alebo obmedzenia možnosti štúdia pred­metného odboru v anglickom jazyku, nakoľko absolventi s iným štátnym občianstvom ďalej nevykonávajú lekársku prax na Slovensku, ale vracajú sa do rodných krajín. Takýchto absolventov iného štátneho občianstva bolo v roku 2019 330, pričom domácich absolventov 545, čo pred­stavuje približne jednu tretinu všetkých absolventov. Takéto čísla sú pre slovenský trh práce so zdravotníckym personálom vzhľadom na demografiu populácie alarmujúce.

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

stiahni plnú verziu: Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku je v článkoch:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/download-files/sk/evs/regulacia-studia-lekarov-v-aj