qr kod na stranku

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

Inštitút zamestnanosti odporúča znížiť počet študentov iného štátneho občianstva v študijnom odbore všeobecné lekárstvo formou zrušenia alebo obmedzenia možnosti štúdia predmetného odboru v anglickom jazyku, nakoľko absolventi s iným štátnym občianstvom ďalej nevykonávajú lekársku prax na Slovensku, ale vracajú sa do rodných krajín. Takýchto absolventov iného štátneho občianstva bolo v roku 2019 330, pričom domácich absolventov 545, čo predstavuje približne jednu tretinu všetkých absolventov. Takéto čísla sú pre slovenský trh práce so zdravotníckym personálom vzhľadom na demografiu populácie alarmujúce.

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

stiahni plnú verziu: Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku

Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku je v článkoch:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/download-files/sk/evs/regulacia-studia-lekarov-v-aj