qr kod na stranku

Zoznam skratiek a vybraných pojmov

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.

DHN – dávky v hmotnej núdzi, pomoc v hmotnej núdzi

DSS – dôchodková správcovská spoločnosť alebo domov sociálnych služieb

MŠ/škôlka – materská škola

NRO – najmenej rozvinuté okresy

OČR – ošetrovanie člena rodiny, poberanie ošetrovného

PN – práceneschopnosť

UoZ – uchádzač o zamestnanie

znevýhodnený UoZ – znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

VZN – všeobecne záväzné nariadenie obce alebo župy

ZoZ – záujemca o zamestnanie

ZŠ – základná škola, SŠ – stredná škola, VŠ – vysoká škola

ŽM – životné minimum, vývoj a zákon

dohodár – pracovník podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/ucebnica/zoznam-skratiek
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .