Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Zoznam skratiek

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v zmysle zákona 124/2006 Z. z.

DHN – dávky v hmotnej núdzi, pomoc v hmotnej núdzi

DSS – dôchodková správcovská spoločnosť alebo domov sociálnych služieb

NRO – najmenej rozvinuté okresy

OČR – ošetrovanie člena rodiny, poberanie ošetrovného

PN – práceneschopnosť

UoZ – uchádzač o zamestnanie

znevýhodnený UoZ – znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

VZN – všeobecne záväzné nariadenie obce alebo župy

ZoZ – záujemca o zamestnanie

ZŠ – základná škola, SŠ – stredná škola, VŠ – vysoká škola

ŽM – životné minimum, vývoj a zákon

dohodár – pracovník podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


https://www.iz.sk/kalkulacka/ucebnica/zoznam-skratiek
ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .