qr kod na stranku

Povedali o mzdovej kalkulačke

Miroslav Pollák

 • aktivista, bývalý splnomocnenec vlády pre rozvoj rómskych komunít

Pri stretnutí s nezamestnanými a často veľmi chudobnými ľuďmi zažívam rozhovory, v ktorých takíto ľudia vedia veľmi logicky vysvetliť, prečo pracujú na čierno. Lebo chcú prežiť a chcú, aby aj ich rodiny prežili. Tak si zvykli žiť a tak žijú už dlhé roky. Majú svoju pravdu a v tejto pravde neomylne a overene žijú. Lenže medzitým sa situácia zmenila a oni o tom nevedia a nemajú ako vedieť. V teréne je nemysliteľné presvedčiť takýchto ľudí o nových možnostiach, nových príležitostiach a nových zmenách. Skoro isto by to bolo iba o presviedčaní o inej pravde, čo vyzerá ako lanárenie na novú vieru. Takých prorokov tu už bolo veľa, takých všelijakých prehováračov už nezamestnaný človek zažil celú kopu. A presne na to je dobrá mzdová kalkulačka so svojou aplikáciou. Za krátky čas rýchly výpočet a rýchle fakty bez zbytočnej ideológie naviac. Konečné rozhodnutie ostane aj tak na dotyčnom nezamestnanom človeku. Ale jeho výber už nestojí iba na pocitoch, intrigách, klamstvách a falošných pred­stavách.

Alexander Mušinka

 • antropológ, vedecký pracovník Prešovskej univerzity v Prešove

Rozprávali sme sa o vzdelávaní a prišli sme k zamestnanosti. Rozprávali sme sa o problémoch bývania a prišli sme k zamestnanosti. Skrátene: tak či tak sme prišli k potrebe zamestnania. Mzdová kalkulačka je vhodnou pomôckou, ktorá potvrdí výhodnosť legálneho zamestnania pred nelegálnymi nepravidelnými fuškami s občasným nestabilným príjmom.

Jurina Rusnáková

 • Ústav romologických štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mzdová kalkulačka je výborný nástroj, ktorý môžu ľudia využiť pri plánovaní rodinných rozpočtov. Mám informácie, že ju v spolupráci s klientmi využívajú aj pomáhajúce profesie (terénni sociálni pracovníci, poradcovia) napr. v rámci pracovného a dlhového poradenstva.

Tomáš Šprlák

 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, pred­seda

Netreba zľahčovať reálnu pascu neaktivity. Ale u dlhodobo nezamestnaných ide niekedy o problém fiktívny – postavený na nepresných informáciách a mylných presvedčeniach. V práci odborných a kariérových poradcov pomáha mzdová kalkulačka pri prekonávaní niektorých postojových bariér pre hľadanie zamestnania.

Alexandra Jendrichovská

 • KEPLA, n. o.

Práca s mzdovou kalkulačkou mi pomohla v poradenstve individuálnom aj skupinovom pri „presviedčaní" klientov o výhodách zamestnania zvýšením príjmu domácnosti a tým zlepšenia životnej úrovne, oproti pasívnemu prijímaniu dávok v hmotnej núdzi bez nádeje na zmenu ich životnej situácie.

Igor André

 • KEPLA, n. o.

Mzdovú kalkulačku Inštitútu zamestnanosti považujem za výborný nástroj do skutočnej praxe. Každý, kto pracoval alebo pracuje v marginalizovaných rómskych komunitách, vie, ako často sa teória a prax rozchádzajú. Som rád, že tento nástroj v praxi funguje veľmi dobre. Jasne dokazuje, že pracovať sa oplatí.

Ábel Ravász

 • bývalý splnomocnenec vlády pre rozvoj rómskych komunít

Mzdovú kalkulačku používam ako pomôcku roky. Komplexita systému dávok a miezd je veľká a kalkulačka je vynikajúca v modelovaní rôznych situácií. Za posledné roky som ju použil pri kreovaní legislatívnych návrhov, učení, ale aj na búranie mýtov. Kalkulačka je pravidelne aktualizovaná, a tak vždy ostáva relevantná.

Zuzana Havírová

 • Rómske advokačné a výskumné stredisko.

Mzdová kalkulačka je veľmi dobrý nástroj, ktorý pomáha pri výkone sociálnej práce, komunitnej práce, ale aj poradenstve. Pracovníčky a pracovníci majú skvelú pomôcku, vďaka ktorej poskytnú klientom presné informácie o mzde, zákonom stanovených príspevkoch a rovnako tak aj o exekučných zrážkach. Zároveň poskytuje tlačivá potrebné pre zákonné príspevky. Každý, kto so mzdovou kalkulačkou pracuje, ocení, že všetky potrebné aktuálne informácie sa nachádzajú na jednom mieste. Mzdová kalkulačka je tak určená širokej verejnosti, domácnostiam a jednotlivcom.

Roman Eštočák

 • Terénna sociálna práca, Prešov

Mzdová kalkulačka pomôže názorne sprehľadniť príjem zamestnaného človeka, ktorý sa pred­tým mohol nachádzať v dlhodobej nezamestnanosti. Mnoho dlhodobo nezamestnaných po výpočte mzdy v prípade zamestnania sa nesiaha. Dôvodom môže byť strata pracovných návykov, vysoká zadlženosť a následne exekúcie, iné. Mzdová kalkulačka sám o sebe je dobrým nástrojom pre sociálnych pracovníkov, ktorí priamo s klientom komunikujú a riešia napríklad zamestnanie a celkovú sociálnu situáciu klienta. Takto môžu klientovi názorne ukázať jeho príjem a aj klienta naviesť k finančnej gramotnosti.

Judita Páleníková

 • manželka

Posledné roky sa s tým trápil, dalo mu to fakt veľa roboty. Neverili by ste, ako komplikovane sú zákony napísané. Použite prosím túto kalkulačku.

Jana Beťková

Nástroj mzdová kalkulačka sa mi osvedčil pri práci s klientmi, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a poberatelia dávky v hmotnej núdzi. Dokáže veľmi názorne pred­staviť klientovi jeho finančnú situáciu po nástupe do zamestnania podľa špecifík konkrétnej domácnosti. Užitočný je aj dlhodobý pred­poklad príjmov a zakomponovanie exekúcii do výpočtu.

Monika Biháryová

Mzdová kalkulačka je pomôcka, ktorá mi napomáha priblížiť klientom ich budúci príjem, ak sa zamestnajú. Využívam ju pri každom stretnutí s novými klientmi, nakoľko veľa z nich nevie o rôznych príspevkoch, ktoré majú možnosť získať v zamestnaní. Je primárnou pomôckou pre mňa, lebo viem priblížiť príjem, ktorý môžu dosiahnuť v práci a porovnať to s príjmom, ktorý v čase mali, keď neboli zamestnaní.

Tomáš Hellebrandt

 • ekonomický analytik

Sociálne systémy v Európe sú komplikované a Slovensko nie je výnimkou. Komplexita je v istom zmysle nevyhnutná, ak chce štát adekvátne a spravodlivo reagovať na množstvo rôznych životných situácií jednotlivcov a rodín, chrániť ľudskú dôstojnosť pred najhoršími dopadmi chudoby a zároveň poskytovať ľuďom dostatočnú motiváciu zostať aktívny a neprepadnúť do pasce odkázanosti na druhých. Komplexita je však zároveň aj problém, ak spôsobuje, že ľudia strácajú prehľad v pomoci, na ktorú majú nárok a nevedia tak dostatočne vyhodnotiť prínosy a náklady rôznych alternatív, ako riešiť svoju životnú situáciu. Mzdová kalkulačka je obrovským prínosom k riešeniu tohto problému. Poskytuje prehľadný a používateľsky prístupný nástroj na počítanie čistého príjmu po odpočítaní daní a zahrnutí sociálnych dávok. Umožňuje sociálnym pracovníkom, úradom práce, ale aj bežným ľuďom jednoducho a rýchlo zistiť, na aké formy pomoci majú nárok so zamestnaním a bez neho a pri rôznych úrovniach hrubej mzdy. V neposlednom rade pomáha búrať ničím nepodložený a škodlivý mýtus, že pracovať sa na Slovensku neoplatí.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/povedali
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .