qr kod na stranku

Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska

Dňa 24.11.2008 sa konalo euroforum s témou Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska. Hosťom bol Ing. Sergej Kozlík, poslanec Európskeho parlamentu.

Na úvod novembrového Euro-fóra privítal hostí v priestoroch Domu Európskej únie riaditeľ spoluorganizátora, Róbert Hajšel. Následne vystúpil Ing. Sergej Kozlík, poslanec Európskeho parlamentu s príhovorom, v ktorom sa pokúsil priblížiť východiská, mechanizmus a procesnú stránku tvorby, schvaľovania a prijímania spoločného európskeho rozpočtu nielen zo strednodobého hľadiska, ale aj procedúry týkajúce sa jeho každoročných úprav. Prezentoval manévrovací priestor pri negociovaní výšky podielu príspevkov štátov, vývoj čistej finančnej pozície SR v rokoch 2004-2007 a korekcie rozpočtových plánov na roky 2007-2013, výšku príjmov SR z rozpočtu EÚ a doplnil svoje vystúpenie vlastnými skúsenosťami s procesom presadzovania záujmov jednotlivých členských štátov EÚ. Do diskusie ohľadom schopnosti štátov, najmä SR, čerpať rozpočtované finančné prostriedky prostredníctvom európskych fondov, sa zapojili okrem iných aj riaditeľ Ekonomického ústavu, prof. Šikula, či Ing. Vladimír Kvetan a Doc. Viliam Páleník, ale aj pani Joštiaková z MPSVR SR. Ďalší vývoj v tejto oblasti na pozadí rozvíjajúcej sa hospodárskej krízy, nových okolností vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy naznačili v o svojich príspevkoch do diskusie aj DrSc. Iša a DrSc. Okáli.


https://www.iz.sk/sk/partneri/SAV/euroforum/2008-11-24-sergej-kozlik