qr kod na stranku

Veková štruktúra sestier

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier

Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2022ženy 2022spolu 2022spolu
20-2433693726357858201546
25-29791422150171151815893090
30-341272384251196134114373948
35-3911347794892120260027207612
40-449057915881116368738039684
45-4938457746151186929704711 662
50-54444346439059499550549444
55-59334072410538429443328437
60-6491710171935295329884707
65+95555645111511201684
Spolu57530 32930 90469330 21730 91061 814

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra sestier, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-sestier, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .