qr kod na stranku

Veková štruktúra sestier

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier

Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2021ženy 2021spolu 2021spolu
20-2433693726268939191645
25-29791422150173148115543055
30-341272384251194138014743985
35-3911347794892112277528877779
40-4490579158811344479461310 494
45-4938457746151116679679011 405
50-54444346439049473147809170
55-59334072410536418742238328
60-6491710171932290629384657
65+95555646100610121576
Spolu57530 32930 90467330 51731 19062 094

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra sestier, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-sestier, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .