Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Veková štruktúra sestier

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier

Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2019ženy 2019spolu 2019spolu
20-2433693726319289591685
25-29791422150186138514712972
30-341272384251198165517534264
35-3911347794892125289930247916
40-4490579158811286006613412 015
45-493845774615795535561410 229
50-54444346439038457246109000
55-59334072410541412841698274
60-6491710171927264226694388
65+955556498979061470
Spolu57530 32930 90466230 64731 30962 213

https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .