qr kod na stranku

Veková štruktúra sestier

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier

Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2020ženy 2020spolu 2020spolu
20-2433693726259289531679
25-29791422150175145915343035
30-3412723842511101143115324043
35-3911347794892126290430307922
40-4490579158811375365550211 383
45-493845774615996098619710 812
50-54444346439038468547239113
55-59334072410544427643208425
60-6491710171928281728454564
65+955556449649681532
Spolu57530 32930 90467730 92731 60462 508

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra sestier, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/30/veky-sestier, doi:10.5281/zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-sestier
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .