qr kod na stranku

Rýchlokurz štatistík trhu práce

Prinášame prehľad štatistík používaných v oblasti trhu práce.

Celková populácia – P

Všetci ľudia v danom regióne a v danom veku.

Pracujúci – L

Podľa metodiky ILO pracujúce osoby zahrňujú tých, ktorí za posledné obdobie odpracovali nejaký čas a dostali nejakú formu odmeny (alebo neodpracovali kvôli krátkodobej prekážke: boli na dovolenke, krátkodobej PN, štrajku, ...). Regionálne rozdelenie môže byť podľa miesta pobytu osoby alebo podľa miesta pracoviska (ktoré je často chápané ako sídlo zamestnávateľa).

Pracujúce osoby zahrňujú zamestnaných, živnostníkov. Metodicky by mali zahrňovať aj dohodárov a nezamestnaných pracujúcich na aktivačných prácach.

Nezamestnaní – U

Podľa metodiky ILO sú to tí čo nepracujú a zároveň su schopní/ochotní nastúpiť do práce a zároveň si prácu hľadajú. Ekonomicky aktívni sú zamestnaní a nezamestnaní.

Neaktívni – I

Neaktívni sú tí čo ani nepracujú ani nie sú nezamestnaní. Neaktívni sú rôzne skupiny, kde pre trh práce sú dôležité najmä.

Študenti – S

Študentov môžme chápať ako tých neaktívnych, ktorí študujú alebo sa vzdelávajú. Najmä vo vekových skupinách do 25 rokov sa jedná o veľké percento celkovej populácie.

Dôchodcovia – D

Miery

Miera nezametnanosti

Unemployment rate, alebo miera nezamestnanosti je podiel nezamestnaných na ekonomicky aktívnych (zamestnaní a nezamestnaní). Ak je miera nezamestnanosti 33 %, znamená to že na jedného nezametnaného pripadajú dvaja zamestnaní. Neznamená to že, tretina ľudí je bez práce.

U / (L + U).

Podiel nezametnanosti

Unemployment ratio. Podiel nezamestnaných na celkovej populácii. Ak je 10 %, zanemná to že každý desiaty človek je nezamestnaní (a neznamená to že každý desiaty človek je bez práce).

U / P

NEET

NEET, not in employment, education or training, je podiel tých čo sa nevzdelávajú ani nepracujú na celkovej populácii.

(P – L – S) / S

Podiel nezamestnanosti mladých

Podiel tých nezamestnaných ktorí sú mladí na celkovom počte nezamestaných.


https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/rychlokurz-statistik