qr kod na stranku

Zamestnanosť v EÚ27 sa v roku 2007 zvýšila na 65,4%

Zamestnanosť nad 70 % bola v spomínanom období v Dánsku (77,1 %), Holandsku (76,0 %), Švédsku (74,2 %), Rakúsku (71,4 %), Veľkej Británii (71,3 %), Cypre (71,0 %) a Fínsku (70,3 %). Naopak, pod 60 % pracujúcich mala Malta (55,7 %), Poľsko (57 %), Maďarsko (57,3), Taliansko (58,7 %) a Rumunsko (58,8 %)

Najmenšie rozdiely v zamestnanosti mužov a žien boli v roku 2007 vo Fínsku, Švédsku a Litve, naopak najmenej žien pracovalo vo Taliansku, na Malte a v Grécku.

V roku 2007 podľa údajov Eurostatu pracovalo 18,2 % obyvateľov EÚ na polovičný úväzok. Najviac to bolo v Holandsku (46,8 %), potom v Nemecku (26,0 %) a vo Veľkej Británii (25,5 %). Naopak ku krajinám s najnižším počtom ľudí pracujúcich na polovičný úväzok sa zaradilo aj Slovensko s 2,6 % takýchto pracovných zmlúv. Ďalej to bolo Bulharsko s 1,7 %, Maďarsko (4,1 %) a Česká republika (5,0 %)

Zvyšovanie zamestnanosti v európskom, ale aj slovenskom kontexte je podľa Inštitútu zamestnanosti dôležitý dlhodobý cieľ, ktorý by sa mali jednotlivé vlády snažiť napĺňať. Z tohto pohľadu je tiež dôležité dávať dôraz na rast zamestnanosti žien ako jednej zo znevýhodnených skupín na trhu práce. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Eurostatom, na Slovensku sa stále v nízkej miere uplatňujú flexibilné formy zamestnávania, kam patrí aj práca na polovičný úväzok. Alternatívne formy pracovných zmlúv by totiž mohli napomôcť znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti ako aj zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku. Slovensko je napriek znižujúcej sa miere nezamestnanosti stále krajinou s najvyšším počtom nezamestnaných v celej EÚ.


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-eu/zamestnanost-eu-zvysenie-2007