qr kod na stranku

Nezamestnanosť začala v EÚ rásť v marci 2008

Po troch rokoch plynulého poklesu nezamestnanosti zaznamenala celá Európska únia (EÚ) prudký nárast. Vo všetkých 27 krajinách došlo k nárastu nezamestnanosti, nezamestnanosť začala v priemere za EÚ rást od marca 2008. V máji 2009 bolo bez práce v celej EÚ 21.5 miliónov ľudí, čo je od marca minulého roka nárast o 5.4 millióna, zo 6.7 % na 8.9 % . Informoval o tom dnes Eurostat.

Najväčší nárast nezamestnaných zaznamenala EÚ 27 v januári 2009 a to okolo 800 tisíc ľudí v priebehu jedného mesiaca. Miera nezamestnanosti je v EÚ najvyššia od mája 1999 v eurozóne a od júna 2005 v EÚ27.

V Španielsku a Taliansku začala nezamestnanosť rásť už v v máji 2007, zatiaľ čo v Holandsku, Nemecku a Bulharsku až v novembri 2008. Na Slovensku, rovnako ako v Českej republike, Poľsku, Slovinsku a Malte v septembri minulého roka. Podľa Eurostatu sa tzv. „turning points" teda body zvratu, kedy začala nezamestnanosť narastať, nedajú identifikovať podľa nejakého geografického umiestnenia krajiny alebo susedstva krajín.

Nezamestnanosť mladých rástla od prvého štvrťroka 2008 súčasne s celkovou mierou nezamestnanosti, ale nárast bol v tomto prípade oveľa väčší. Medziročne vzrástla miera nezamestnanosti v prvom kvartáli 2009 o 3.9 percentuálnych bodov v Eurozóne a o 3.7 v EÚ 27 o 3.7 p.b. a dosiahla 18.3 %. To pred­stavuje nárast o približne 900 tisíc ľudí a tak v marci 2009 bolo v EÚ 4.9 milióna mladých ľudí vo veku 15-24 rokov bez práce.

Ako poznamenal vo svojej správe Eurostat, nezamestnanosť mladých ľudí je podiel nezamestnaných v danom veku na ekonomicky aktívnom obyvateľstve (zamestnaní a nezamestnaní) v tejto vekovej skupine. Veľká časť mladých ľudí pritom spadá do tzv. ekonomicky neaktívnej časti obyvateľstva, teda sú to študenti stredných a vysokých škôl, prípadne matky na materskej dovolenke.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-zacala-rast-v-eu-marec-2008