qr kod na stranku

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, 2011 Banská Bystrica

ISBN: 978-80-557-0259-9, autori: , , publikované 2011, z konferencie Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica 26.-27.5.2011

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

stiahni plnú verziu: Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/prispevok-banska-bystrica
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .