qr kod na stranku

Zoznam papierových knižiek v našej knižnici

Zoznam knižiek v našej knižnici.

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku - Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 Európa a jej regióny v číslach Regionálny aspekt inkluzívneho trhu 2013 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia Učebnica mzdovej kalkulačky 2021 Vytváranie pracovných miest a podpora pracovného trhu v oblasti dlhodobej starostlivosti Simulácia populačných scenárov Simulácia základného scenára Charakteristika dlhodobého rastového modelu Slovenskej republiky Súbeh dôchodkov a mzdy Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku Koncepcia dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prienik zdravotnej a sociálnej starostlivosti Obraz Rómov a Rómok v médiách Program Aj ty máš šancu! ako príklad uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení Financovanie dlhodobej starostlivosti a analýza zamestnanosti na Slovensku Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce Zo špeciálnej školy do normálnej Analýza akčného plánu a programového vyhlásenia vlády Trvalý pobyt a rozvoj obcí a miest Manažér/manažérka zamestnávania Sociálny aspekt vo vybraných verejných zákazkách Vzdelávanie sestier Zdravotný stav obyvateľstva SR za rok 2019 Stav ošetrovateľstva na Slovensku Zmeny platových podmienok sestier Študentské požičky pre študentov odborov ošetrovateľstva Súčasné názory sestier Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce Analýza legislatívnej normy o stave financovania odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov zo strany samosprávy v roku 2018 Proces oddlžovania v praxi Duálne vzdelávanie Potreby trhu práce a učebné odbory stredných odborných škôl Od vzdelávania k zamestnanosti: Elokované pracoviská stredných odborných škôl v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít Geografická dostupnosť stredného vzdelávania pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít Uplatnenie absolventov vybraného učebného odboru na trhu práce – praktická žena je nepraktická Učebné odbory súkromných elokovaných pracovísk stredných odborných škôl a prepojenie na trh práce Koncepčný materiál sabatikal Použitie sabatikalu na zvýšenie ponuky sestier v slovenskom zdravotníctve evs prezencna listina (pdf) Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti Brožúra o osobnom bankrote Verejné vypočutie: Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život konf imb 2017 nov (pdf) Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien Úvodný príspevok konferencie o programoch politických strán a hnutí 2016 Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov Tlačová správa k MPK verejného obstarávania 2015 Pripomienka podaná k zákonu o verejnom obstarávaní publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia pozvanka konferencia 6 11 2014 (pdf) strieborna pozvanka 29 10 2014 (pdf) Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 498 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru WP 61 Privátna spotreba domácností a starnutie v Európe Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? Implikácie 496 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Hromadná pripomienka z zákonom o katastri, geodézii a katrografii Implikácie 495 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru iom emn ziskavanie vysokokvalifikovanych z tretich krajin do eu (pdf) iom emn pristup migrantov k soc zabezpeceniu a zdrav v sr (pdf) iom iom postoje verejnosti k cudzincom a zahranicnej migracii v slovenskej republike (pdf) iom iom integracia migrantov v sr (pdf) ksp aplikacne nedostatky pravnej upravy pracovnej cesty (pdf) ksp pravo na strajk (pdf) Mušinka: podarilo sa Mnohonárodnostný Medzev (Ne)legálne osady Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) poziadavky na zamestnancov v znalostnej spolocnosti (pdf) Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) kniha Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru inkluzivny inkluzivne zamestnavanie tlacova sprava 2013 december (pdf) publikacia Inkluzívne zamestnávanie Sociálna ekonomika v Európskej únii Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Medzitrh práce - Cesta od dávok k platenej práci Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 487 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Tlačová správa ku konferencii v Tornali Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC Kultúra svet práce - Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ksp formy vykonu zavislej prace (pdf) Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte absolventi key Data on Teachers and School Leaders 151end (pdf) inkluzivny legislativne zmeny inkluzivny trh (pdf) inkluzivny tlacova sprava IZ 2013 04 csd ineko historia strajkov sr (pdf) ksp porovnanie odvodov (pdf) ksp zivnosti statistiky (pdf) inkluzivny iz legislativne zmeny pripomienka (pdf) inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli ksp dohody o vykonani prace statistiky (pdf) Inkluzívny trh striebornej ekonomiky Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysokoškolskému vzdelávaniu inkluzivny diplomova praca modelovanie moznych strategii inkluzivneho rastu (pdf) absolventi eurofound neet in europe 2011 (pdf) tele work ramcova dohoda teleworku 2002 (pdf) tele work telepraca v sr z pohladu zamestnavatelov diplomova praca 2010 (pdf) iom emn sk studia prakticke opatrenia v boji proti nelegalnej migracii v sr sk (pdf) absolventi stefanik zmeny v ponuke vs vzdelanych (pdf) absolventi financovanie skolstva 2011 06 (pdf) aptp 2012 februar 08 nas kraj (pdf) aptp 2012 februar uvodny prispevok (pdf) ifp naklady zavedenia pozickovej schemy typu icl (pdf) tele work projekt tvoj dom tvoj podnik v europe zrrhn (pdf) tele work telepráca v eu EF 201002 (pdf) Modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005-2010 O solidarite Rómske deti v slovenskom školstve iom Migranti na slovenskom trhu prace 2011 (pdf) marflak praca z domu a pracovna spokojnost (pdf) csd preferencie voci vzdelanostnym skupina prevzdelanost (pdf) europa 2020 sp slovakia sk (pdf) europa 2020 swp slovakia sk (pdf) europa 2020 csr slovakia sk (pdf) europa 2020 nrp slovakia sk (pdf) inkluzivny inkluzivny trh tlacova sprava (pdf) inkluzivny inkluzivny trh konferencia pozvanka (pdf) csr com2001 0366en01 (pdf) ifp hodnotenie efektivnosti aptp 2011 jan (pdf) inkluzivny comm 146 2011 SK (pdf) csd modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 2009 (pdf) Monografia Inkluzívny trh Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov inkluzivny socialne nakupovanie prirucka o zohladnovani socialneho hladiska pri verejnom obstaravani (pdf) iom ivo migranti a migrantky na trhu prace 2011 (pdf) inkluzivny strategia europa 2020 com2010 2020sk01 (pdf) Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov cema net final product social responsibility (pdf) cema net final product lifelong learning (pdf) cema net final product constructive adaptability (pdf) phd2 phd2 newsletter 5 (pdf) Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR dizertacka autoreferat michal palenik (pdf) Straty z vylúčenia Rómov regionálnou ekonometriou phd2 phd2 Methodological manual (pdf) cedefop press Release national forecasts 2010 04 08 (pdf) phd2 phd2 newsletter 4 (pdf) phd2 phd2 newsletter 3 (pdf) phd2 phd2 newsletter 2 (pdf) phd2 phd2 newsletter 1 (pdf) iom iom vyrocna sprava 2009 (pdf) iom iom vyrocna sprava 2008 (pdf) iom iom vyrocna sprava 2007 (pdf) iom iom organizacia azylovej a migracnej politiky v SR (pdf) iom iom eu neharmonizovany statut ochrany (pdf) iom iom budovanie expertizy klucovych akterov na poli integracie pracovnej imigracie a interkulturneho dialogu (pdf) iom iom migracne trendy v sr 2004 2008 (pdf) phd2 phd2 art therapy national report (pdf) eu sav pozvanka 2009 11 06 regionalne disparity (pdf) Straty z vylúčenia Rómov Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko aptp 2009 EP programy frakcii (pdf) iom iom boris divinsky europska spolupraca v oblasti pracovnej migracie (pdf) rozpocet 2009 tlacova konferencia (pdf) iom sfpa boris divinsky Zahranicna migracia v Slovenskej republike (pdf) equal program konferencia 4.11.2008 Bratislava (pdf) Michal Páleník dizertačná práca zmena motivacneho prispevku tlacova sprava 2008 08 07 (pdf) expertny system brozurka (pdf) flexicurity 21 V 2008 (pdf) iz konferencia marec 2008 program (pdf) flexicurity tele work (pdf) zavery konferencie 15 jun 2007 (pdf) zakon 5 zmeny podrobne (pdf) zakon 5 zmeny kratke (pdf) zakon 5 pripomienky k novele august 2007 (pdf) vstup bgaro stanovisko iz (pdf) Vstup BG a RO do EU Rumunsko MZV (pdf) Vstup BG a RO do EU prognoza ekonomickej migracie z BG MZV (pdf) pozvanka konferencia APTP (pdf) pozvanka aktivna politika trhu prace 05062006 (pdf) minimalna mzda dlhe (pdf) michal palenik diplomova praca (pdf) konferencia pozvanka (pdf) konferencia media pozvanka (pdf) Flexicurity zbornik FES2 pril (pdf) flexicurity (pdf) flexibilne formy zamestnavania prispevok (pdf) flexibilne formy zamestnavania pozvanka (pdf) exp sys dotaznik (pdf) expertny manual (pdf) expertny manual clovek (pdf) expertny lucenec prehlad text (pdf) eurobarometer 66 (pdf) Ekonomicky prehlad oecd SR 2007 (pdf) aptp uvodna prednska (pdf) aptp tlacova konferencia (pdf) aktivna politika trhu prace v programoch politickych stran (pdf)
https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zoznam