Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Zoznam papierových knižiek v našej knižnici

Zoznam knižiek v našej knižnici. Zatiaľ neúplný. • editor: Viliam Páleník: Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko, zborník príspevkov z vedeckej konferencie (Inštitút zamestnanosti Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970204-0-8), viac...
 • editor Branislav Bleha: Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí, kontinuita či nová éra? (Geo-grafika Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-89317-11-0), viac...
 • Pavol Korec ; Eva Mičietová, Jozef Lahučký, Miroslav Sedlák: Kraje a okresy Slovenska, Nové administratívne členenie (Q111 Bratislava, 1997 ISBN: 80-85401-58-4), viac...
 • Peter Sokolovič: Hlinkova garda 1938-1945 (Ústav pamäti národa Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-89335-10-7), viac...
 • Boris Divinský: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004-2008) (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970274-2-1), viac...
 • Michal Vašečka ; recenzenti: Katarína Staroňová, Csaba Szaló: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970307-0-4), viac...
 • autori: Jozef Komorník ... et al.: Manažment a Európska integrácia, projekt TEMPUS-Phare IB-JEP-14383-99 (Merkury Bratislava, 2002 ISBN: 80-968122-7-0), viac...
 • : Odvetová klasifikácia ekonomických činností (Štatistický úrád SR vyd. Bratislava, 1994 ISBN: 80-88707-08-0), viac...
 • Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková: Migranti : nový pohľad na staré problémy, multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku : ...súčasť projektu Možnosti multikulturalizmu v procese...do slovenskej spoločnosti (Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970267-8-3), viac...
 • Zuzana Bargerová a Boris Divinský: Integrácia migrantov v Slovenskej republike, výzvy a odporúčania pre tvorcov politík : Equal : Európsky sociálny fond : ... projektu Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obe (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2008 ISBN: 978-80-970012-4-7), viac...
 • editorka: Magdaléna Piscová ; preklad: Lucia Mikulcová: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti (Európska Rómska pracovná agentúra Bratislava, 2006 ISBN: 80-85544-41-5), viac...
 • Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds): Trendy regionálnych disparít Slovenska, teoretické modely a empirické analýzy (Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-7144-176-2), viac...
 • Peter Gajdoš, Katarína Moravanská, Ľubomír Falťan: Špecifiká sídelného vývoja na Slovensku, typologická analýza sídiel (Sociologický ústav SAV Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-85544-62-6), viac...
 • Jozef Mládek ... et al.: Demogeografická analýza Slovenska (Univerzita Komenského V Bratislave, 2006 ISBN: 978-80-223-2191-4), viac...
 • editors Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, Jana Kubicová: Business Opportunities in Slovakia and Central Europe (Iura edition Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-8078-056-2), viac...
 • produced by the European Migration Network: Asylum and migration glossary : a tool for better comparability (European Migration Network EMN Spain, 2010 ISBN: 978-92-79-14979-5), viac...
 • editores Peter Gonda, Pavel Chalupníček: In defense of the free market, lectures of renowned free market oriented thinkers (Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2007 ISBN: 978-80-89121-11-3), viac...
 • Vladimír Baláž, Tatiana Kluvánková-Oravská, Štefan Zajac: Inštitúcie a ekonomická transformácia (Veda Bratislava, 2007 ISBN: 978-80-224-0960-5), viac...
 • Grigorij Mesežnikov, Miroslav Kollár editori: Voľby 2006, analýza volebných programov politických strán a hnutí (IVO - Inštitút pre verejné otázky Bratislava, 2006 ISBN: 978-80-88935-88-9), viac...
 • z nemeckého originálu preložila Alena Katuščáková: Hovoriť je striebro, ale mlčať nie je zlato, príručka o komunikácii nielen pre detské a mládežnícke organizácie (Rada mládeže Slovenska Bratislava, 0 ISBN: 978-80-968556-7-4), viac...
 • Jozef Chajdiak: Ciele a meranie ekonomiky firmy (Statis Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-85659-56-6), viac...
 • Jozef Chajdiak: Pomerové ukazovatele ekonomiky firiem (Statis Bratislava, 2010 ISBN: 978-80-85659-61-0), viac...
 • Peter Plavčan: Slovenské školstvo na prahu nového storočia (Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-85756-95-1), viac...
 • Anton Šuňal, Jozef Takács: Ako zaviesť telework? (Vydavateľský dom Elita Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970135-1-6), viac...
 • Ján Pekár: Autoregresné modely hrubého domáceho produktu Slovenska, VEGA č. 1/9155/02 "Dynamické modely v matematickej ekonómii" (Univerzita Komenského Bratislava, 2004 ISBN: 80-89186-04-1), viac...
 • edited by Jonas Eriksson, Bengt O. Karlsson and Daniel Tarschys: From policy takers to policy makers, adapting EU cohesion policy to the needs of the new member states : sieps 2005:5 (Swedish Institute for European Policy Studies Stockholm, 2005 ISBN: 91-85129-27-5), viac...
 • Richard Sulík: Odvodový bonus, zmena paradigmy (Trend Visual Bratislava, 2006 ISBN: 80-969378-1-2), viac...
 • International Labour Office: Promoting equity, gender-neutral job evaluation for equal pay : a step-by-step guide (International Labour Office Geneva, 2008 ISBN: 978-92-2-121538-7), viac...
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky: Výročná správa o stave vysokého školstva za rok ..., (materiál vypracovaný v súlade s § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z.) (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Bratislava, 2005 ISBN: 80-7098-428-7), viac...
 • editor: Dušan Zachar: Reformy na Slovensku 2004 - 2005, projekt HESO : hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Bratislava, 2005 ISBN: 80-89026-19-2), viac...
 • Sylvia Porubánová: Realita výzvy rodovej rovnosti na Slovensku (Nadácia Friedricha Eberta Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-89149-07-0), viac...
 • zostavovateľ Roman Holec: 150 rokov slovenského družstevníctva, víťazstvá a prehry (Družstevná únia SR vyd. Bratislava, 1995 ISBN: 80-85355-22-1), viac...
 • compiled by: Roman Holec: 150 years of the Slovak cooperative movement, victories and defeats (Prúdy Bratislava, 1997 ISBN: 80-85355-34-5), viac...
 • : Zmluva o Ústave pre Európu (Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev Luxemburg, 2005 ISBN: 978-92-824-3115-3), viac...
 • Martin Muránsky (ed.): Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku, pohľad zvnútra a zvonku (Friedrich Ebert Stiftung Bratislava, 2006 ISBN: 978-80-89149-08-7), viac...
 • : Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2007 (SCB - Slovak Credit Bureau Bratislava, 2008 ISBN: 978-80-969279-4-4), viac...
 • : Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2008 (SCB - Slovak Credit Bureau Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-969279-5-1), viac...
 • Jozef Chajdiak: Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy (Statis Bratislava, 2004 ISBN: 978-80-85659-32-0), viac...
 • Ján Drgonec: Ústava Slovenskej republiky s úvodným komentárom, úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2006 (Heuréka Šamorín, 2005 ISBN: 80-89122-30-2), viac...
 • Denisa Baráňová-Čiderová, Radoslav Svitana, Milan Vetrák ; zostavovateľ Kamil Sládek: Budúcnosť EÚ, rozširovanie EÚ, hranice EÚ (Centrum pre európsku politiku Bratislava, 2006 ISBN: 80-7165-574-0), viac...
 • Anton Marcinčin, Miroslav Beblavý, editori ; predslov: Ivan Mikloš : Hospodárska politika na Slovensku 1990-1999 (Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu Bratislava, 2000 ISBN: 80-968147-1-0), viac...
 • Elena Fifeková: Heijman, Wim (ed.): Regional Externalities ( , 0 ISBN: 978-3-540-35483-3), viac...
 • Michal Chobot, František Turnovec, Vladimír Ulašin ; Róbert Němeček: Teória hier a rozhodovania (Alfa Bratislava, 1991 ISBN: 80-05-00702-7), viac...
 • Michal Chobot, František Turnovec, Vladimír Ulašin ; Róbert Němeček: Teória hier a rozhodovania (Alfa Bratislava, 1991 ISBN: 80-05-00702-7), viac...
 • Michal Chobot, František Turnovec, Vladimír Ulašin ; Róbert Němeček: Teória hier a rozhodovania (Alfa Bratislava, 1991 ISBN: 80-05-00702-7), viac...
 • Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; z anglického originálu ... preložili Jan Iša ... et al.: Ekonómia (Bradlo Bratislava, 1992 ISBN: 80-7127-031-8), viac...
 • : Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. Prvý zväzok : A - Belk (Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, 1999 ISBN: 80-224-0554-X), viac...
 • : Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch (Veda Bratislava, 2001 ISBN: 80-224-0671-6), viac...
 • vedúca redakcie Anna Prociková: Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia (Veda Bratislava, 2003 ISBN: 80-224-0761-5), viac...
 • vedúca redakcie: Anna Prociková: Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch (Encyklopedický ústav SAV Bratislava, 2005 ISBN: 80-224-0847-6), viac...
 • autori: Jozef Komorník ... et al.: Manažment a Európska integrácia, projekt TEMPUS-Phare IB-JEP-14383-99 (Merkury Bratislava, 2002 ISBN: 80-968122-7-0), viac...
 • editor: Viliam Páleník: Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko, zborník príspevkov z vedeckej konferencie (Inštitút zamestnanosti Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970204-0-8), viac...
 • editor Branislav Bleha: Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí, kontinuita či nová éra? (Geo-grafika Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-89317-11-0), viac...
 • Pavol Korec ; Eva Mičietová, Jozef Lahučký, Miroslav Sedlák: Kraje a okresy Slovenska, Nové administratívne členenie (Q111 Bratislava, 1997 ISBN: 80-85401-58-4), viac...
 • Peter Sokolovič: Hlinkova garda 1938-1945 (Ústav pamäti národa Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-89335-10-7), viac...
 • Boris Divinský: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004-2008) (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970274-2-1), viac...
 • Michal Vašečka ; recenzenti: Katarína Staroňová, Csaba Szaló: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970307-0-4), viac...
 • autori: Jozef Komorník ... et al.: Manažment a Európska integrácia, projekt TEMPUS-Phare IB-JEP-14383-99 (Merkury Bratislava, 2002 ISBN: 80-968122-7-0), viac...
 • : Odvetová klasifikácia ekonomických činností (Štatistický úrád SR vyd. Bratislava, 1994 ISBN: 80-88707-08-0), viac...
 • Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková: Migranti : nový pohľad na staré problémy, multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku : ...súčasť projektu Možnosti multikulturalizmu v procese...do slovenskej spoločnosti (Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970267-8-3), viac...
 • Zuzana Bargerová a Boris Divinský: Integrácia migrantov v Slovenskej republike, výzvy a odporúčania pre tvorcov politík : Equal : Európsky sociálny fond : ... projektu Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obe (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2008 ISBN: 978-80-970012-4-7), viac...
 • editorka: Magdaléna Piscová ; preklad: Lucia Mikulcová: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti (Európska Rómska pracovná agentúra Bratislava, 2006 ISBN: 80-85544-41-5), viac...
 • Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds): Trendy regionálnych disparít Slovenska, teoretické modely a empirické analýzy (Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-7144-176-2), viac...
 • Peter Gajdoš, Katarína Moravanská, Ľubomír Falťan: Špecifiká sídelného vývoja na Slovensku, typologická analýza sídiel (Sociologický ústav SAV Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-85544-62-6), viac...
 • Jozef Mládek ... et al.: Demogeografická analýza Slovenska (Univerzita Komenského V Bratislave, 2006 ISBN: 978-80-223-2191-4), viac...
 • editors Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, Jana Kubicová: Business Opportunities in Slovakia and Central Europe (Iura edition Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-8078-056-2), viac...
 • produced by the European Migration Network: Asylum and migration glossary : a tool for better comparability (European Migration Network EMN Spain, 2010 ISBN: 978-92-79-14979-5), viac...
 • editores Peter Gonda, Pavel Chalupníček: In defense of the free market, lectures of renowned free market oriented thinkers (Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2007 ISBN: 978-80-89121-11-3), viac...
 • Vladimír Baláž, Tatiana Kluvánková-Oravská, Štefan Zajac: Inštitúcie a ekonomická transformácia (Veda Bratislava, 2007 ISBN: 978-80-224-0960-5), viac...
 • Grigorij Mesežnikov, Miroslav Kollár editori: Voľby 2006, analýza volebných programov politických strán a hnutí (IVO - Inštitút pre verejné otázky Bratislava, 2006 ISBN: 978-80-88935-88-9), viac...
 • z nemeckého originálu preložila Alena Katuščáková: Hovoriť je striebro, ale mlčať nie je zlato, príručka o komunikácii nielen pre detské a mládežnícke organizácie (Rada mládeže Slovenska Bratislava, 0 ISBN: 978-80-968556-7-4), viac...
 • Jozef Chajdiak: Ciele a meranie ekonomiky firmy (Statis Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-85659-56-6), viac...
 • Jozef Chajdiak: Pomerové ukazovatele ekonomiky firiem (Statis Bratislava, 2010 ISBN: 978-80-85659-61-0), viac...
 • Peter Plavčan: Slovenské školstvo na prahu nového storočia (Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-85756-95-1), viac...
 • Anton Šuňal, Jozef Takács: Ako zaviesť telework? (Vydavateľský dom Elita Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970135-1-6), viac...
 • : Odvetová klasifikácia ekonomických činností (Štatistický úrád SR vyd. Bratislava, 1994 ISBN: 80-88707-08-0), viac...
 • Ján Pekár: Autoregresné modely hrubého domáceho produktu Slovenska, VEGA č. 1/9155/02 "Dynamické modely v matematickej ekonómii" (Univerzita Komenského Bratislava, 2004 ISBN: 80-89186-04-1), viac...
 • edited by Jonas Eriksson, Bengt O. Karlsson and Daniel Tarschys: From policy takers to policy makers, adapting EU cohesion policy to the needs of the new member states : sieps 2005:5 (Swedish Institute for European Policy Studies Stockholm, 2005 ISBN: 91-85129-27-5), viac...
 • Richard Sulík: Odvodový bonus, zmena paradigmy (Trend Visual Bratislava, 2006 ISBN: 80-969378-1-2), viac...
 • International Labour Office: Promoting equity, gender-neutral job evaluation for equal pay : a step-by-step guide (International Labour Office Geneva, 2008 ISBN: 978-92-2-121538-7), viac...
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky: Výročná správa o stave vysokého školstva za rok ..., (materiál vypracovaný v súlade s § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z.) (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Bratislava, 2005 ISBN: 80-7098-428-7), viac...
 • editor: Dušan Zachar: Reformy na Slovensku 2004 - 2005, projekt HESO : hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Bratislava, 2005 ISBN: 80-89026-19-2), viac...
 • Sylvia Porubánová: Realita výzvy rodovej rovnosti na Slovensku (Nadácia Friedricha Eberta Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-89149-07-0), viac...
 • zostavovateľ Roman Holec: 150 rokov slovenského družstevníctva, víťazstvá a prehry (Družstevná únia SR vyd. Bratislava, 1995 ISBN: 80-85355-22-1), viac...
 • compiled by: Roman Holec: 150 years of the Slovak cooperative movement, victories and defeats (Prúdy Bratislava, 1997 ISBN: 80-85355-34-5), viac...
 • : Zmluva o Ústave pre Európu (Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev Luxemburg, 2005 ISBN: 978-92-824-3115-3), viac...
 • Martin Muránsky (ed.): Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku, pohľad zvnútra a zvonku (Friedrich Ebert Stiftung Bratislava, 2006 ISBN: 978-80-89149-08-7), viac...
 • : Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2007 (SCB - Slovak Credit Bureau Bratislava, 2008 ISBN: 978-80-969279-4-4), viac...
 • : Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2008 (SCB - Slovak Credit Bureau Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-969279-5-1), viac...
 • Jozef Chajdiak: Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy (Statis Bratislava, 2004 ISBN: 978-80-85659-32-0), viac...
 • Ján Drgonec: Ústava Slovenskej republiky s úvodným komentárom, úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2006 (Heuréka Šamorín, 2005 ISBN: 80-89122-30-2), viac...
 • Denisa Baráňová-Čiderová, Radoslav Svitana, Milan Vetrák ; zostavovateľ Kamil Sládek: Budúcnosť EÚ, rozširovanie EÚ, hranice EÚ (Centrum pre európsku politiku Bratislava, 2006 ISBN: 80-7165-574-0), viac...
 • Anton Marcinčin, Miroslav Beblavý, editori ; predslov: Ivan Mikloš : Hospodárska politika na Slovensku 1990-1999 (Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu Bratislava, 2000 ISBN: 80-968147-1-0), viac...
 • Elena Fifeková: Heijman, Wim (ed.): Regional Externalities ( , 0 ISBN: 978-3-540-35483-3), viac...
 • Michal Chobot, František Turnovec, Vladimír Ulašin ; Róbert Němeček: Teória hier a rozhodovania (Alfa Bratislava, 1991 ISBN: 80-05-00702-7), viac...
 • Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; z anglického originálu ... preložili Jan Iša ... et al.: Ekonómia (Bradlo Bratislava, 1992 ISBN: 80-7127-031-8), viac...
 • : Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. Prvý zväzok : A - Belk (Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, 1999 ISBN: 80-224-0554-X), viac...
 • : Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch (Veda Bratislava, 2001 ISBN: 80-224-0671-6), viac...
 • vedúca redakcie Anna Prociková: Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia (Veda Bratislava, 2003 ISBN: 80-224-0761-5), viac...
 • vedúca redakcie: Anna Prociková: Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch (Encyklopedický ústav SAV Bratislava, 2005 ISBN: 80-224-0847-6), viac...
 • Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková: Migranti : nový pohľad na staré problémy, multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku : ...súčasť projektu Možnosti multikulturalizmu v procese...do slovenskej spoločnosti (Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970267-8-3), viac...
 • editor: Viliam Páleník: Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko, zborník príspevkov z vedeckej konferencie (Inštitút zamestnanosti Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970204-0-8), viac...
 • editor Branislav Bleha: Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí, kontinuita či nová éra? (Geo-grafika Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-89317-11-0), viac...
 • Pavol Korec ; Eva Mičietová, Jozef Lahučký, Miroslav Sedlák: Kraje a okresy Slovenska, Nové administratívne členenie (Q111 Bratislava, 1997 ISBN: 80-85401-58-4), viac...
 • Peter Sokolovič: Hlinkova garda 1938-1945 (Ústav pamäti národa Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-89335-10-7), viac...
 • Boris Divinský: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004-2008) (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970274-2-1), viac...
 • Michal Vašečka ; recenzenti: Katarína Staroňová, Csaba Szaló: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970307-0-4), viac...
 • Jozef Chajdiak: Pomerové ukazovatele ekonomiky firiem (Statis Bratislava, 2010 ISBN: 978-80-85659-61-0), viac...
 • Zuzana Bargerová a Boris Divinský: Integrácia migrantov v Slovenskej republike, výzvy a odporúčania pre tvorcov politík : Equal : Európsky sociálny fond : ... projektu Migračné informačné centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obe (IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava, 2008 ISBN: 978-80-970012-4-7), viac...
 • editorka: Magdaléna Piscová ; preklad: Lucia Mikulcová: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti (Európska Rómska pracovná agentúra Bratislava, 2006 ISBN: 80-85544-41-5), viac...
 • Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds): Trendy regionálnych disparít Slovenska, teoretické modely a empirické analýzy (Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-7144-176-2), viac...
 • Peter Gajdoš, Katarína Moravanská, Ľubomír Falťan: Špecifiká sídelného vývoja na Slovensku, typologická analýza sídiel (Sociologický ústav SAV Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-85544-62-6), viac...
 • Jozef Mládek ... et al.: Demogeografická analýza Slovenska (Univerzita Komenského V Bratislave, 2006 ISBN: 978-80-223-2191-4), viac...
 • editors Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, Jana Kubicová: Business Opportunities in Slovakia and Central Europe (Iura edition Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-8078-056-2), viac...
 • produced by the European Migration Network: Asylum and migration glossary : a tool for better comparability (European Migration Network EMN Spain, 2010 ISBN: 978-92-79-14979-5), viac...
 • editores Peter Gonda, Pavel Chalupníček: In defense of the free market, lectures of renowned free market oriented thinkers (Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2007 ISBN: 978-80-89121-11-3), viac...
 • Vladimír Baláž, Tatiana Kluvánková-Oravská, Štefan Zajac: Inštitúcie a ekonomická transformácia (Veda Bratislava, 2007 ISBN: 978-80-224-0960-5), viac...
 • Grigorij Mesežnikov, Miroslav Kollár editori: Voľby 2006, analýza volebných programov politických strán a hnutí (IVO - Inštitút pre verejné otázky Bratislava, 2006 ISBN: 978-80-88935-88-9), viac...
 • z nemeckého originálu preložila Alena Katuščáková: Hovoriť je striebro, ale mlčať nie je zlato, príručka o komunikácii nielen pre detské a mládežnícke organizácie (Rada mládeže Slovenska Bratislava, 0 ISBN: 978-80-968556-7-4), viac...
 • Jozef Chajdiak: Ciele a meranie ekonomiky firmy (Statis Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-85659-56-6), viac...
 • Peter Plavčan: Slovenské školstvo na prahu nového storočia (Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-85756-95-1), viac...
 • Anton Šuňal, Jozef Takács: Ako zaviesť telework? (Vydavateľský dom Elita Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-970135-1-6), viac...
 • Ján Pekár: Autoregresné modely hrubého domáceho produktu Slovenska, VEGA č. 1/9155/02 "Dynamické modely v matematickej ekonómii" (Univerzita Komenského Bratislava, 2004 ISBN: 80-89186-04-1), viac...
 • edited by Jonas Eriksson, Bengt O. Karlsson and Daniel Tarschys: From policy takers to policy makers, adapting EU cohesion policy to the needs of the new member states : sieps 2005:5 (Swedish Institute for European Policy Studies Stockholm, 2005 ISBN: 91-85129-27-5), viac...
 • Richard Sulík: Odvodový bonus, zmena paradigmy (Trend Visual Bratislava, 2006 ISBN: 80-969378-1-2), viac...
 • International Labour Office: Promoting equity, gender-neutral job evaluation for equal pay : a step-by-step guide (International Labour Office Geneva, 2008 ISBN: 978-92-2-121538-7), viac...
 • : Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2007 (SCB - Slovak Credit Bureau Bratislava, 2008 ISBN: 978-80-969279-4-4), viac...
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky: Výročná správa o stave vysokého školstva za rok ..., (materiál vypracovaný v súlade s § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z.) (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Bratislava, 2005 ISBN: 80-7098-428-7), viac...
 • editor: Dušan Zachar: Reformy na Slovensku 2004 - 2005, projekt HESO : hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Bratislava, 2005 ISBN: 80-89026-19-2), viac...
 • Sylvia Porubánová: Realita výzvy rodovej rovnosti na Slovensku (Nadácia Friedricha Eberta Bratislava, 2005 ISBN: 978-80-89149-07-0), viac...
 • zostavovateľ Roman Holec: 150 rokov slovenského družstevníctva, víťazstvá a prehry (Družstevná únia SR vyd. Bratislava, 1995 ISBN: 80-85355-22-1), viac...
 • compiled by: Roman Holec: 150 years of the Slovak cooperative movement, victories and defeats (Prúdy Bratislava, 1997 ISBN: 80-85355-34-5), viac...
 • : Zmluva o Ústave pre Európu (Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev Luxemburg, 2005 ISBN: 978-92-824-3115-3), viac...
 • Martin Muránsky (ed.): Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku, pohľad zvnútra a zvonku (Friedrich Ebert Stiftung Bratislava, 2006 ISBN: 978-80-89149-08-7), viac...
 • : Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2008 (SCB - Slovak Credit Bureau Bratislava, 2009 ISBN: 978-80-969279-5-1), viac...
 • Jozef Chajdiak: Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy (Statis Bratislava, 2004 ISBN: 978-80-85659-32-0), viac...
 • Ján Drgonec: Ústava Slovenskej republiky s úvodným komentárom, úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2006 (Heuréka Šamorín, 2005 ISBN: 80-89122-30-2), viac...
 • Denisa Baráňová-Čiderová, Radoslav Svitana, Milan Vetrák ; zostavovateľ Kamil Sládek: Budúcnosť EÚ, rozširovanie EÚ, hranice EÚ (Centrum pre európsku politiku Bratislava, 2006 ISBN: 80-7165-574-0), viac...
 • Anton Marcinčin, Miroslav Beblavý, editori ; predslov: Ivan Mikloš : Hospodárska politika na Slovensku 1990-1999 (Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu Bratislava, 2000 ISBN: 80-968147-1-0), viac...
 • Elena Fifeková: Heijman, Wim (ed.): Regional Externalities ( , 0 ISBN: 978-3-540-35483-3), viac...
 • Michal Chobot, František Turnovec, Vladimír Ulašin ; Róbert Němeček: Teória hier a rozhodovania (Alfa Bratislava, 1991 ISBN: 80-05-00702-7), viac...
 • Michal Chobot, František Turnovec, Vladimír Ulašin ; Róbert Němeček: Teória hier a rozhodovania (Alfa Bratislava, 1991 ISBN: 80-05-00702-7), viac...
 • Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; z anglického originálu ... preložili Jan Iša ... et al.: Ekonómia (Bradlo Bratislava, 1992 ISBN: 80-7127-031-8), viac...
 • : Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. Prvý zväzok : A - Belk (Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, 1999 ISBN: 80-224-0554-X), viac...
 • : Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch (Veda Bratislava, 2001 ISBN: 80-224-0671-6), viac...
 • vedúca redakcie Anna Prociková: Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia (Veda Bratislava, 2003 ISBN: 80-224-0761-5), viac...
 • vedúca redakcie: Anna Prociková: Encyclopaedia Beliana, slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch (Encyklopedický ústav SAV Bratislava, 2005 ISBN: 80-224-0847-6), viac...

https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zoznam