qr kod na stranku

Srbsko - RS

regióny EÚ: Srbsko


mapka Srbsko RS
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q44,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q445,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202144
miera nezamestnanosti2022q49,4
miera zamestnanosti2022q464,2
počet obyvateľov20226 797 105
hustota obyvateľstva201990,5
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q443,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20215,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202122,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20218,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q416,4
rozdiel v platoch mužov a žien20189,6
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202157,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,2
miera nezamestnanosti mladých2022q424,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q335,3
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q424,2
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q423,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q414,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q410,3
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q46,8
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202029,8
miera náhrady miezd dôchodkami20210,46
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,48
index demografickej závislosti202032,4
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q483,17
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q491,84
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202148,1
výška minimálnej mzdy v €2023q1460,21
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1770,67

viac na wikipédii wikidata Q403 Srbsko in English: RS podregióny: Србија – север, Србија – југ

demograficky strom RS Srbsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Srbsko

nace_r2%
R-U123,14 %
A430,615 %
B-E699,424 %
F172,86 %
G-I649,122 %
J105,54 %
K49,52 %
L6,30 %
M_N173,86 %
O-Q503,317 %
TOTAL2913,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Srbsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Srbsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 49.4
E: 20.7; U: 8.3; I: 20.4
P: 541.2
E: 288.3; U: 55.1; I: 197.8
P: 149.1
E: 112.4; U: 13.0; I: 23.7
Y30-39P: 108.1
E: 59.4; U: 12.0; I: 36.7
P: 493.0
E: 391.9; U: 44.6; I: 56.5
P: 313.8
E: 270.7; U: 23.2; I: 19.9
Y40-49P: 151.2
E: 90.4; U: 14.8; I: 46.0
P: 581.0
E: 471.2; U: 42.9; I: 66.9
P: 244.8
E: 224.0; U: 10.3; I: 10.5
Y50-59P: 182.9
E: 101.2; U: 9.8; I: 71.9
P: 539.1
E: 385.2; U: 31.2; I: 122.7
P: 160.7
E: 140.0; U: 5.6; I: 15.1
Y60-69P: 308.5
E: 77.8; U: 2.5; I: 228.2
P: 535.0
E: 142.0; U: 9.8; I: 383.2
P: 160.7
E: 63.6; U: 2.7; I: 94.4

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS Srbsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Srbsko (srb. Србија – Srbija), dlhý tvar Srbská republika (srb. Република Србија – Republika Srbija) je parlamentná republika, ktorá sa nachádza v strede Balkánskeho polostrova. Hlavným mestom je Belehrad, ktorý obýva okolo 1,75 milióna obyvateľov, významný dopravný uzol, ležiaci na sútoku Sávy a Dunaja.

Vzniku samostatného Srbska predchádzal v roku 1991 rozpad Juhoslávie a odčlenenie Čiernej Hory 3. júna 2006. Nepokojný juhosrbský región Kosovo vyhlásil 17. februára 2008 bez súhlasu Belehradu samostatnosť, čo vyvolalo vlnu nepokojov a nesúhlas Srbska. Napriek dohodám, ktoré upravujú bežný styk s Kosovom, Srbsko jeho nezávislosť neuznáva a územie považuje za provinciu Srbska. V súčasnosti je Srbsko kandidátskou krajinou Európskej únie.

susedia: Čierna Hora, Rumunsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Maďarsko

podregióny: Србија – север, Србија – југ

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Srbsko - RS, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .