qr kod na stranku

Srbsko – RS

regióny EÚ: Srbsko


mapka Srbsko RS
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,2
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202122,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20218,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q116,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q142,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20223,5
pracujúci na čiastočný úväzok2023q15,91
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q14,97
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q17,04
Minimálna a priemerná mzda
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202245,4
výška minimálnej mzdy v €2023q3460,57
výška minimálnej mzdy v PPS2023q3732,43
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20189,6
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202157,8
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q182,69
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q1104,95
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q131,1
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q123,6
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q129,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q114
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202144
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q163,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202029,8

Viac na wikipédii Wikidata Q403 OpenStreetMap 1741311 Srbsko in English: RS

Podregióny: Severné Srbsko, Južné Srbsko


demograficky strom RS Srbsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q110,3
miera nezamestnanosti mladých2023q124,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q112,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q13,9
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q142,2

Zamestnanosť podľa sektorov, Srbsko

NACE r2%NACE r2%
A430,615 %B-E699,424 %
F172,86 %G-I649,122 %
J105,54 %K49,52 %
L6,30 %M_N173,86 %
O-Q503,317 %R-U123,14 %
TOTAL2913,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Srbsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Srbsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 49.4
E: 20.7; U: 8.3; I: 20.4
P: 541.2
E: 288.3; U: 55.1; I: 197.8
P: 149.1
E: 112.4; U: 13.0; I: 23.7
Y30-39P: 108.1
E: 59.4; U: 12.0; I: 36.7
P: 493.0
E: 391.9; U: 44.6; I: 56.5
P: 313.8
E: 270.7; U: 23.2; I: 19.9
Y40-49P: 151.2
E: 90.4; U: 14.8; I: 46.0
P: 581.0
E: 471.2; U: 42.9; I: 66.9
P: 244.8
E: 224.0; U: 10.3; I: 10.5
Y50-59P: 182.9
E: 101.2; U: 9.8; I: 71.9
P: 539.1
E: 385.2; U: 31.2; I: 122.7
P: 160.7
E: 140.0; U: 5.6; I: 15.1
Y60-69P: 308.5
E: 77.8; U: 2.5; I: 228.2
P: 535.0
E: 142.0; U: 9.8; I: 383.2
P: 160.7
E: 63.6; U: 2.7; I: 94.4

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20226 797 105
hustota obyvateľstva201990,5
index demografickej závislosti202233,1
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q17,7
miera náhrady miezd dôchodkami20210,46
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,48
demograficky strom RS Srbsko demografická pyramída

Z wikipédie: Srbsko (srb. Србија – Srbija), dlhý tvar Srbská republika (srb. Република Србија – Republika Srbija) je parlamentná republika, ktorá sa nachádza v strede Balkánskeho polostrova. Hlavným mestom je Belehrad, ktorý obýva okolo 1,75 milióna obyvateľov, významný dopravný uzol, ležiaci na sútoku Sávy a Dunaja.

Vzniku samostatného Srbska pred­chádzal v roku 1991 rozpad Juhoslávie a odčlenenie Čiernej Hory 3. júna 2006. Nepokojný juhosrbský región Kosovo vyhlásil 17. februára 2008 bez súhlasu Belehradu samostatnosť, čo vyvolalo vlnu nepokojov a nesúhlas Srbska. Napriek dohodám, ktoré upravujú bežný styk s Kosovom, Srbsko jeho nezávislosť neuznáva a územie považuje za provinciu Srbska. V súčasnosti je Srbsko kandidátskou krajinou Európskej únie.

Susedia: Čierna Hora, Rumunsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Maďarsko

Podregióny: Severné Srbsko, Južné Srbsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Srbsko – RS, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/RS


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS