qr kod na stranku

Srbsko - RS

regióny EÚ: Srbsko


mapka Srbsko RS
vlajka Srbsko RS erb Srbsko RS
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q34,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q350,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202043
miera nezamestnanosti2022q39,3
miera zamestnanosti2022q365
počet obyvateľov20216 871 547
hustota obyvateľstva201990,5
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q344,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20215,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202122,5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q318,1
pracujúci na čiastočný úväzok2022q35,78
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q35,01
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q36,71
rozdiel v platoch mužov a žien20189,6
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202157,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,8
miera nezamestnanosti mladých2022q325,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q335,3
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q324,8
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q323,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q314,6
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q310,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q36,2
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202029,8
miera náhrady miezd dôchodkami20200,45
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,46
index demografickej závislosti202032,4
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q382,21
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q3113,79
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202148,1
výška minimálnej mzdy v €2022q3401,97
výška minimálnej mzdy v PPS2022q3670,18

viac na wikipédii

demograficky strom RS Srbsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Srbsko

nace_r2%
J105,24 %
R-U112,94 %
F171,46 %
K44,62 %
O-Q492,517 %
A426,315 %
B-E67624 %
M_N160,56 %
TOTAL2848,8100 %
L50 %
G-I654,323 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Srbsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Srbsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 58.9
E: 21.5; U: 9.0; I: 28.4
P: 552.9
E: 254.7; U: 56.7; I: 241.5
P: 160.3
E: 104.5; U: 24.3; I: 31.5
Y30-39P: 115.3
E: 66.9; U: 8.5; I: 39.9
P: 528.6
E: 412.5; U: 40.2; I: 75.9
P: 302.1
E: 246.5; U: 25.6; I: 30.0
Y40-49P: 168.1
E: 106.3; U: 13.1; I: 48.7
P: 573.5
E: 454.9; U: 35.0; I: 83.6
P: 227.2
E: 203.2; U: 9.0; I: 15.0
Y50-59P: 194.6
E: 106.5; U: 7.6; I: 80.5
P: 561.8
E: 383.0; U: 29.3; I: 149.5
P: 151.5
E: 128.2; U: 4.5; I: 18.8
Y60-69P: 341.9
E: 104.9; U: 2.5; I: 234.5
P: 518.0
E: 139.2; U: 5.8; I: 373.0
P: 183.3
E: 70.4; U: 2.3; I: 110.6

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS Srbsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Srbsko (srb. Србија – Srbija), dlhý tvar Srbská republika (srb. Република Србија – Republika Srbija) je parlamentná republika, ktorá sa nachádza v strede Balkánskeho polostrova. Hlavným mestom je Belehrad, ktorý obýva okolo 1,75 milióna obyvateľov, významný dopravný uzol, ležiaci na sútoku Sávy a Dunaja.

Vzniku samostatného Srbska predchádzal v roku 1991 rozpad Juhoslávie a odčlenenie Čiernej Hory 3. júna 2006. Nepokojný juhosrbský región Kosovo vyhlásil 17. februára 2008 bez súhlasu Belehradu samostatnosť, čo vyvolalo vlnu nepokojov a nesúhlas Srbska. Napriek dohodám, ktoré upravujú bežný styk s Kosovom, Srbsko jeho nezávislosť neuznáva a územie považuje za provinciu Srbska. V súčasnosti je Srbsko kandidátskou krajinou Európskej únie.

ostatné: Rumunsko, Srbsko

susedia: Čierna hora, Rumunsko, Chorvátsko, Macedónsko, Bulharsko, Maďarsko

podregióny: Србија – север, Србија – југ

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Srbsko - RS, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .