qr kod na stranku

Čierna hora - ME

regióny EÚ: Čierna hora


mapka Čierna hora ME
vlajka Čierna hora ME erb Čierna hora ME
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2020q417,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2020q478,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202148
miera nezamestnanosti2020q421,5
miera zamestnanosti2020q446,2
počet obyvateľov2021620 739
hustota obyvateľstva201945,7
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2020q443,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20208,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202023,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20206,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2020q423,6
rozdiel v platoch mužov a žien20147,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,7
miera nezamestnanosti mladých2020q446,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2016q467,6
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2020q444
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2020q459,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2020q424,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2020q436
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2020q412,6
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202030,9
miera náhrady miezd dôchodkami20200,5
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,48
index demografickej závislosti202124
podiel zamestnanosti mužov a žien2020q475,86
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020q4108,21
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202145,1
výška minimálnej mzdy v €2023q1532,54
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1906,71
demograficky strom ME Čierna hora podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Čierna hora

nace_r2%
A16,58 %
B-E22,110 %
F18,38 %
G-I70,532 %
J5,42 %
K3,82 %
L1,61 %
M_N22,710 %
O-Q45,721 %
R-U12,76 %
TOTAL219,4100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Čierna hora, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Čierna hora

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 3.8
E: ; U: ; I:
P: 61.1
E: 23.6; U: 9.3; I: 28.2
P: 25.5
E: 14.4; U: 6.2; I: 4.9
Y30-39P: 7.4
E: 2.4; U: 2.4; I: 2.6
P: 46.5
E: 29.9; U: 6.4; I: 10.2
P: 28.1
E: 21.3; U: 3.3; I: 3.5
Y40-49P: 12.0
E: 3.7; U: 2.4; I: 5.9
P: 59.6
E: 38.3; U: 7.6; I: 13.7
P: 17.0
E: 15.3; U: 0.5; I: 1.2
Y50-59P: 12.6
E: 3.8; U: 2.1; I: 6.7
P: 56.9
E: 31.0; U: 3.8; I: 22.1
P: 15.3
E: 12.5; U: 0.5; I: 2.3
Y60-69P: 15.3
E: 1.4; U: 0.4; I: 13.5
P: 35.8
E: 9.2; U: 0.6; I: 26.0
P: 11.2
E: 6.1; U: 0.2; I: 4.9

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ME Čierna hora demografická pyramída

ostatné: Malta, Macedónsko, Čierna hora

susedia: Srbsko, Albánsko, Chorvátsko

podregióny: ЦРНА ГОРА

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Čierna hora - ME, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ME


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ME
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .