qr kod na stranku

Čierna Hora – ME

regióny EÚ: Čierna Hora


mapka Čierna Hora ME
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,7
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202023,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20206,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2020q423,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2020q443,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20208,2
pracujúci na čiastočný úväzok2020q43,25
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2020q43,9
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2020q42,39
Minimálna a priemerná mzda
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202262
výška minimálnej mzdy v €2023q3532,54
výška minimálnej mzdy v PPS2023q3881,35
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20147,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202045,3
podiel zamestnanosti mužov a žien2020q475,86
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020q4108,21
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2016q467,6
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2020q444
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2020q459,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2020q424,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202148
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2020q446,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202030,9

Viac na wikipédii Wikidata Q236 OpenStreetMap 53296 Čierna Hora in English: ME

Podregióny: Čierna Hora, Čierna Hora


demograficky strom ME Čierna Hora podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2020q421,5
miera nezamestnanosti mladých2020q446,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2020q436
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2020q416,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2020q478,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Čierna Hora

NACE r2%NACE r2%
A16,58 %B-E22,110 %
F18,38 %G-I70,532 %
J5,42 %K3,82 %
L1,61 %M_N22,710 %
O-Q45,721 %R-U12,76 %
TOTAL219,4100 %

Údaje za rok 2020. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Čierna Hora, 2020

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022617 683
hustota obyvateľstva202245,5
index demografickej závislosti202224,2
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2020q412,6
miera náhrady miezd dôchodkami20210,41
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,4
demograficky strom ME Čierna Hora demografická pyramída

Susedia: Srbsko, Albánsko, Chorvátsko

Podregióny: Čierna Hora, Čierna Hora

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Čierna Hora – ME, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/ME


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ME