qr kod na stranku

Čierna Hora - ME0

regióny EÚ: Čierna Hora > Čierna Hora


mapka Čierna Hora ME0
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202018,3
miera nezamestnanosti mladých202036
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť202013,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202074,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,7
Demografia
počet obyvateľov2022617 683
hustota obyvateľstva202245,5
index demografickej závislosti202224,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202079,14
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201650,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202021,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202148
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202050,3

Čierna Hora in English: ME0 podregióny: Čierna Hora, Čierna Hora

demograficky strom ME0 Čierna Hora podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Čierna Hora

nace_r2%
A16,58 %
B-E22,110 %
F18,38 %
G-I70,532 %
J5,42 %
K3,82 %
L1,61 %
M_N22,710 %
O-Q45,721 %
R-U12,76 %
TOTAL219,4100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Čierna Hora, 2020 demograficky strom ME0 Čierna Hora demografická pyramída

ostatné: Čierna Hora, Čierna Hora

susedia: Chorvátsko, Србија – југ, Albánsko

podregióny: Čierna Hora, Čierna Hora

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Čierna Hora - ME0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ME0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ME0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .