qr kod na stranku

ЦРНА ГОРА - ME0

regióny EÚ: Čierna hora > ЦРНА ГОРА


mapka ЦРНА ГОРА ME0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202013,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202074,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201950
miera nezamestnanosti202018,3
miera zamestnanosti202050,3
počet obyvateľov2021620 739
hustota obyvateľstva201945,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20204,65
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20203,64
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,7
miera nezamestnanosti mladých202036
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201650,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202021,1
index demografickej závislosti202124
podiel zamestnanosti mužov a žien202079,14
demograficky strom ME0 ЦРНА ГОРА podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, ЦРНА ГОРА

nace_r2%
J5,42 %
R-U12,76 %
F18,38 %
K3,82 %
O-Q45,721 %
A16,58 %
B-E22,110 %
M_N22,710 %
TOTAL219,4100 %
L1,61 %
G-I70,532 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, ЦРНА ГОРА, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, ЦРНА ГОРА

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ME0 ЦРНА ГОРА demografická pyramída

ostatné: Čierna hora, ЦРНА ГОРА

susedia: Chorvátsko, Србија – југ, Albánsko

podregióny: Црна Гора

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - ЦРНА ГОРА - ME0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ME0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ME0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .