qr kod na stranku

Severné Macedónsko - MK

regióny EÚ: Severné Macedónsko


mapka Severné Macedónsko MK
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2020q416,3
miera nezamestnanosti mladých2020q439,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2020q420,8
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020q493,45
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2020q411,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2020q475,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,6
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202015,9
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20208,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2020q414,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2020q440,4
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20202,9
Minimálna a priemerná mzda
výška minimálnej mzdy v €2021q3358,97
výška minimálnej mzdy v PPS2021q3704
Demografia
počet obyvateľov20221 837 114
hustota obyvateľstva202278,4
index demografickej závislosti202225,9
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20149,1
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202034,7
podiel zamestnanosti mužov a žien2020q469,8
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2020q430,4
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2020q440,7
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2020q433,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2020q426,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202038
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2020q454,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202039,8
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2020q410,8
miera náhrady miezd dôchodkami20200,67
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,7

Severné Macedónsko in English: MK podregióny: Severné Macedónsko, Severné Macedónsko

demograficky strom MK Severné Macedónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Macedónsko

nace_r2%
A95,512 %
B-E190,124 %
F55,27 %
G-I194,124 %
J18,52 %
K11,81 %
L2,20 %
M_N38,65 %
O-Q153,519 %
R-U35,44 %
TOTAL794,9100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Macedónsko, 2020 demograficky strom MK Severné Macedónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom MK Severné Macedónsko demografická pyramída

susedia: Grécko, Srbsko, Albánsko, Bulharsko

podregióny: Severné Macedónsko, Severné Macedónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Macedónsko - MK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .