qr kod na stranku

Severné Macedónsko - MK00

regióny EÚ: Macedónsko > Macedónsko > Severné Macedónsko


mapka Severné Macedónsko MK00
vlajka Severné Macedónsko MK00 erb Severné Macedónsko MK00
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202012,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202075,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202038
miera nezamestnanosti202016,6
miera zamestnanosti202054,7
počet obyvateľov20212 068 658
hustota obyvateľstva201983,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203,55
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20204,51
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,6
miera nezamestnanosti mladých202035,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202045,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202019,6
index demografickej závislosti202121,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202071,11

viac na wikipédii

demograficky strom MK00 Severné Macedónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Macedónsko

nace_r2%
J18,52 %
R-U35,44 %
F55,27 %
K11,81 %
O-Q153,519 %
A95,512 %
B-E190,124 %
M_N38,65 %
TOTAL794,9100 %
L2,20 %
G-I194,124 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Macedónsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severné Macedónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom MK00 Severné Macedónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom MK00 Severné Macedónsko demografická pyramída

ostatné: Macedónsko, Severné Macedónsko

susedia: Qender, Регион Јужне и Источне Србије, Yugozapaden, Veri, Stredná Makedónia, Západná Makedónia, Jug

podregióny: Vardarski, Istocen, Jugozapaden, Jugoistocen, Pelagoniski, Poloski, Severoistocen, Skopski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Macedónsko - MK00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .