qr kod na stranku

Severné Macedónsko - MK00

regióny EÚ: Severné Macedónsko > Severné Macedónsko > Severné Macedónsko


mapka Severné Macedónsko MK00
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202016,6
miera nezamestnanosti mladých202035,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť202012,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202075,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,6
Demografia
počet obyvateľov20221 837 114
hustota obyvateľstva202278,4
index demografickej závislosti202225,9
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202071,11
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202045,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202019,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202038
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202054,7

viac na wikipédii wikidata Q221 Severné Macedónsko in English: MK00 podregióny: Vardarski, Istocen, Jugozapaden, Jugoistocen, Pelagoniski, Poloski, Severoistocen, Skopski

demograficky strom MK00 Severné Macedónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Macedónsko

nace_r2%
A95,512 %
B-E190,124 %
F55,27 %
G-I194,124 %
J18,52 %
K11,81 %
L2,20 %
M_N38,65 %
O-Q153,519 %
R-U35,44 %
TOTAL794,9100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Macedónsko, 2020 demograficky strom MK00 Severné Macedónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom MK00 Severné Macedónsko demografická pyramída

ostatné: Severné Macedónsko, Severné Macedónsko

susedia: Qender, Регион Јужне и Источне Србије, Yugozapaden, Veri, Stredná Makedónia, Západná Makedónia, Jug

podregióny: Vardarski, Istocen, Jugozapaden, Jugoistocen, Pelagoniski, Poloski, Severoistocen, Skopski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Macedónsko - MK00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .