qr kod na stranku

Stredná Makedónia - EL52

regióny EÚ: Grécko > VOREIA ELLADA > Stredná Makedónia


mapka Stredná Makedónia EL52
vlajka Stredná Makedónia EL52 erb Stredná Makedónia EL52
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202110,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202167,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202150
miera nezamestnanosti202116,3
miera zamestnanosti202153,9
počet obyvateľov20211 858 755
hustota obyvateľstva2019101,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,1
miera nezamestnanosti mladých202137,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201856,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,1
index demografickej závislosti202136
podiel zamestnanosti mužov a žien202169,17

viac na wikipédii

demograficky strom EL52 Stredná Makedónia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná Makedónia

nace_r2%
A74,912 %
B-E94,715 %
F21,53 %
G-I20933 %
J11,92 %
K5,41 %
L2,80 %
M_N46,27 %
O-Q153,924 %
R-U22,53 %
TOTAL643100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredná Makedónia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Stredná Makedónia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL52 Stredná Makedónia 1996 demografická pyramída demograficky strom EL52 Stredná Makedónia demografická pyramída

ostatné: VOREIA ELLADA, Východná Makedónia a Trácia, Západná Makedónia, Stredná Makedónia, Epirus

susedia: Severné Macedónsko, Tesália (kraj), Yugozapaden, Západná Makedónia, Východná Makedónia a Trácia

podregióny: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Stredná Makedónia - EL52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL52


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL52
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .