qr kod na stranku

Epirus - EL54

regióny EÚ: Grécko > VOREIA ELLADA > Epirus


mapka Epirus EL54
vlajka Epirus EL54
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20218,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202153,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202146
miera nezamestnanosti202115,4
miera zamestnanosti202150,7
počet obyvateľov2021330 985
hustota obyvateľstva201936,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,2
miera nezamestnanosti mladých202136
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201372
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,1
index demografickej závislosti202146,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202164,98

viac na wikipédii

demograficky strom EL54 Epirus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Epirus

nace_r2%
A17,717 %
B-E9,19 %
F4,24 %
G-I3332 %
M_N66 %
O-Q29,528 %
R-U2,83 %
TOTAL103,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Epirus, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Epirus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL54 Epirus 1996 demografická pyramída demograficky strom EL54 Epirus demografická pyramída

ostatné: VOREIA ELLADA, Západná Makedónia, Východná Makedónia a Trácia, Stredná Makedónia, Epirus

susedia: Tesália (kraj), Západné Grécko, Západná Makedónia, Jug

podregióny: Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Epirus - EL54, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL54


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL54
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .