qr kod na stranku

Západné Grécko - EL63

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko > Západné Grécko


mapka Západné Grécko EL63
vlajka Západné Grécko EL63
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202111,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202164,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202148
miera nezamestnanosti202117,6
miera zamestnanosti202154
počet obyvateľov2021646 670
hustota obyvateľstva201959,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,2
miera nezamestnanosti mladých202145,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202149,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202115,6
index demografickej závislosti202136,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202167,6

viac na wikipédii

demograficky strom EL63 Západné Grécko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Grécko

nace_r2%
A5624 %
B-E20,19 %
F10,24 %
G-I70,330 %
J3,11 %
K2,11 %
M_N16,37 %
O-Q46,520 %
R-U6,13 %
TOTAL230,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Grécko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západné Grécko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL63 Západné Grécko 1996 demografická pyramída demograficky strom EL63 Západné Grécko demografická pyramída

ostatné: Stredné Grécko, Západné Grécko, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Tesália (kraj), Πελοπόννησος

susedia: Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Tesália (kraj), Epirus

podregióny: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Grécko - EL63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL63
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .