qr kod na stranku

Stredné Grécko - EL6

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko


mapka Stredné Grécko EL6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202110,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202167,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202154
miera nezamestnanosti202116,2
miera zamestnanosti202156,9
počet obyvateľov20212 681 429
hustota obyvateľstva201946,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,4
miera nezamestnanosti mladých202143,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202152,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,6
index demografickej závislosti202139,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202167,4
demograficky strom EL6 Stredné Grécko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Grécko

nace_r2%
A21422 %
B-E112,412 %
F41,24 %
G-I288,630 %
J8,61 %
K7,61 %
M_N51,95 %
O-Q213,922 %
R-U25,63 %
TOTAL964,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Grécko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Stredné Grécko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL6 Stredné Grécko 1996 demografická pyramída demograficky strom EL6 Stredné Grécko demografická pyramída

ostatné: Grécko, VOREIA ELLADA, Atika, Stredné Grécko, Nisia Aigaiou, Kriti

susedia: VOREIA ELLADA, Atika

podregióny: Tesália (kraj), Ιόνια Νησιά, Západné Grécko, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Stredné Grécko - EL6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL6
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .