qr kod na stranku

Στερεά Ελλάδα - EL64

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko > Στερεά Ελλάδα


mapka Στερεά Ελλάδα EL64
vlajka Στερεά Ελλάδα EL64
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202113,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202179
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202061
miera nezamestnanosti202117,5
miera zamestnanosti202155,8
počet obyvateľov2021553 235
hustota obyvateľstva201936,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20212,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202113,94
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,6
miera nezamestnanosti mladých202145,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202158,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,1
index demografickej závislosti202138,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202159,51
demograficky strom EL64 Στερεά Ελλάδα podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Στερεά Ελλάδα

nace_r2%
J1,61 %
R-U6,23 %
F8,34 %
K1,81 %
O-Q39,320 %
A4222 %
B-E37,720 %
M_N5,93 %
TOTAL192,2100 %
G-I49,426 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Στερεά Ελλάδα, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Στερεά Ελλάδα

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL64 Στερεά Ελλάδα 1996 demografická pyramída demograficky strom EL64 Στερεά Ελλάδα demografická pyramída

ostatné: Stredné Grécko, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Západné Grécko, Tesália (kraj), Πελοπόννησος

susedia: Západné Grécko, Atika, Tesália (kraj)

podregióny: Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Στερεά Ελλάδα - EL64, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL64


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL64
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .