qr kod na stranku

Tesália (kraj) - EL61

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko > Tesália (kraj)


mapka Tesália (kraj) EL61
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20229,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202260,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202149
miera nezamestnanosti202216,9
miera zamestnanosti202259,2
počet obyvateľov2022686 344
hustota obyvateľstva202250,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,1
miera nezamestnanosti mladých202251,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201682,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202215,9
index demografickej závislosti202241
podiel zamestnanosti mužov a žien202271,06

viac na wikipédii wikidata Q22807284 OpenStreetMap 958236 Tesália (kraj) in English: EL61 podregióny: Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες

demograficky strom EL61 Tesália (kraj) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Tesália (kraj)

nace_r2%
R-U104 %
A45,217 %
B-E39,415 %
F8,63 %
G-I74,628 %
J2,41 %
K1,71 %
M_N15,66 %
O-Q70,326 %
TOTAL269,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Tesália (kraj), 2022 demograficky strom EL61 Tesália (kraj) 1996 demografická pyramída demograficky strom EL61 Tesália (kraj) demografická pyramída

ostatné: Stredné Grécko, Στερεά Ελλάδα, Tesália (kraj), Ιόνια Νησιά, Západné Grécko, Πελοπόννησος

susedia: Στερεά Ελλάδα, Epirus, Západné Grécko, Stredná Makedónia, Západná Makedónia

podregióny: Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tesália (kraj) - EL61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL61


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL61
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .