qr kod na stranku

Tesália (kraj) - EL61

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko > Tesália (kraj)


mapka Tesália (kraj) EL61
vlajka Tesália (kraj) EL61
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202111,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202168,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202049
miera nezamestnanosti202117,3
miera zamestnanosti202156,2
počet obyvateľov2021709 808
hustota obyvateľstva201951,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,41
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202117,46
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,8
miera nezamestnanosti mladých202139,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201682,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111,9
index demografickej závislosti202141,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202172,39

viac na wikipédii

demograficky strom EL61 Tesália (kraj) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Tesália (kraj)

nace_r2%
J2,41 %
R-U4,72 %
F73 %
K2,31 %
O-Q74,929 %
A48,519 %
B-E31,312 %
M_N15,76 %
TOTAL257,7100 %
G-I70,227 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Tesália (kraj), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Tesália (kraj)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL61 Tesália (kraj) 1996 demografická pyramída demograficky strom EL61 Tesália (kraj) demografická pyramída

ostatné: Stredné Grécko, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Západné Grécko, Tesália (kraj), Πελοπόννησος

susedia: Στερεά Ελλάδα, Epirus, Západné Grécko, Stredná Makedónia, Západná Makedónia

podregióny: Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tesália (kraj) - EL61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL61


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL61
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .