qr kod na stranku

Západná Makedónia - EL53

regióny EÚ: Grécko > VOREIA ELLADA > Západná Makedónia


mapka Západná Makedónia EL53
vlajka Západná Makedónia EL53 erb Západná Makedónia EL53
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202112,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202162,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202051
miera nezamestnanosti202120,1
miera zamestnanosti202152,1
počet obyvateľov2021262 052
hustota obyvateľstva201928,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,31
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202112,01
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,3
miera nezamestnanosti mladých202149,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,3
index demografickej závislosti202140
podiel zamestnanosti mužov a žien202171,22

viac na wikipédii

demograficky strom EL53 Západná Makedónia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západná Makedónia

nace_r2%
R-U3,54 %
F3,64 %
O-Q24,227 %
A16,118 %
B-E13,315 %
M_N3,94 %
TOTAL89,7100 %
G-I23,927 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západná Makedónia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západná Makedónia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL53 Západná Makedónia 1996 demografická pyramída demograficky strom EL53 Západná Makedónia demografická pyramída

ostatné: VOREIA ELLADA, Východná Makedónia a Trácia, Západná Makedónia, Stredná Makedónia, Epirus

susedia: Severné Macedónsko, Tesália (kraj), Epirus, Stredná Makedónia, Jug

podregióny: Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západná Makedónia - EL53, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL53


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL53
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .