qr kod na stranku

VOREIA ELLADA - EL5

regióny EÚ: Grécko > VOREIA ELLADA


mapka VOREIA ELLADA EL5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202111,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202167,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202149
miera nezamestnanosti202117
miera zamestnanosti202153,4
počet obyvateľov20213 046 697
hustota obyvateľstva201960,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,2
miera nezamestnanosti mladých202142
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202172,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111,6
index demografickej závislosti202137,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202169,57
demograficky strom EL5 VOREIA ELLADA podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, VOREIA ELLADA

nace_r2%
A154,815 %
B-E143,414 %
F33,13 %
G-I318,531 %
J13,71 %
K91 %
L2,80 %
M_N65,86 %
O-Q261,625 %
R-U34,13 %
TOTAL1036,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, VOREIA ELLADA, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, VOREIA ELLADA

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL5 VOREIA ELLADA 1996 demografická pyramída demograficky strom EL5 VOREIA ELLADA demografická pyramída

ostatné: Grécko, VOREIA ELLADA, Atika, Stredné Grécko, Nisia Aigaiou, Kriti

susedia: BATI MARMARA, Stredné Grécko, Juhozápadné a stredné Bulharsko, Albánsko, Macedónsko

podregióny: Východná Makedónia a Trácia, Stredná Makedónia, Západná Makedónia, Epirus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - VOREIA ELLADA - EL5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .