Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Atika - EL3

regióny EÚ: Grécko > Atika


mapka Atika EL3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202010
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201991
miera nezamestnanosti202014.1
miera zamestnanosti202059
počet obyvateľov20203 738 901
hustota obyvateľstva2019987.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20205.39
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202012.14
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205.9
miera nezamestnanosti mladých202021.3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202027
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202010.1
index demografickej závislosti202032.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202078.05
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020125.4

viac na wikipédii

demograficky strom EL3 Atika podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Atika

nace_r2%
K56.54 %
A11.81 %
R-U78.45 %
M_N166.311 %
J72.25 %
L2.80 %
TOTAL1471.7100 %
F41.53 %
O-Q377.726 %
B-E171.412 %
G-I49333 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Atika, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Atika

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL3 Atika 1996 demografická pyramída demograficky strom EL3 Atika demografická pyramída

ostatné: Grécko, VOREIA ELLADA, Stredné Grécko, Atika, Nisia Aigaiou, Kriti

susedia: Stredné Grécko

podregióny: Atika

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Atika - EL3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL3