qr kod na stranku

Atika - EL3

regióny EÚ: Grécko > Atika


mapka Atika EL3
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202210
miera nezamestnanosti mladých202221,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20225,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202259,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20224,3
Demografia
počet obyvateľov20223 806 550
hustota obyvateľstva2022995,7
index demografickej závislosti202232,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202279,94
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202256,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202186
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202264

viac na wikipédii wikidata Q758056 OpenStreetMap 957716 Atika in English: EL3 podregióny: Atika, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι

demograficky strom EL3 Atika podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Atika

nace_r2%
A14,41 %
B-E174,511 %
F52,93 %
G-I490,731 %
J78,45 %
K553 %
L70 %
M_N186,412 %
NRP2,30 %
O-Q426,627 %
R-U876 %
TOTAL1575,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Atika, 2022 demograficky strom EL3 Atika 1996 demografická pyramída demograficky strom EL3 Atika demografická pyramída

ostatné: Grécko, VOREIA ELLADA, Stredné Grécko, Nisia Aigaiou, Kriti, Atika

susedia: Stredné Grécko

podregióny: Atika, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Atika - EL3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .