qr kod na stranku

Nisia Aigaiou, Kriti – EL4

regióny EÚ: Grécko > Nisia Aigaiou, Kriti


mapka Nisia Aigaiou, Kriti EL4
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20233,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,61
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,46
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202312,02
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202373,16
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023166,67
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201731,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202310,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202257
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202362,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202029,4

Wikidata Q7040824 Nisia Aigaiou, Kriti in English: EL4

Podregióny: Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti


demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20239,8
miera nezamestnanosti mladých202318,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20232,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202329,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Nisia Aigaiou, Kriti

NACE r2%NACE r2%
A65,714 %B-E34,17 %
F28,26 %G-I180,239 %
J4,21 %K2,91 %
M_N29,56 %O-Q9821 %
R-U17,54 %TOTAL461,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Nisia Aigaiou, Kriti, 2023

Demografia

demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.145363e+06
hustota obyvateľstva202266,1
index demografickej závislosti202332,8
demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti demografická pyramída

Ostatné: Grécko, Stredné Grécko, Atika, Nisia Aigaiou, Kriti, Severné Grécko

Podregióny: Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Nisia Aigaiou, Kriti – EL4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​REL4, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL4