Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Nisia Aigaiou, Kriti - EL4

regióny EÚ: Grécko > Nisia Aigaiou, Kriti


mapka Nisia Aigaiou, Kriti EL4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20206.8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201959
miera nezamestnanosti202017.4
miera zamestnanosti202056.1
počet obyvateľov20201 213 532
hustota obyvateľstva201969.6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203.45
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20208.98
účasť na celoživotnom vzdelávaní20203.5
miera nezamestnanosti mladých202038.2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201731.5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202017.2
index demografickej závislosti202030.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202072.88
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020163.16
demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nisia Aigaiou, Kriti

nace_r2%
K5.21 %
A56.813 %
R-U184 %
M_N28.87 %
J3.91 %
TOTAL421.9100 %
F25.16 %
O-Q9422 %
B-E26.66 %
G-I162.839 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nisia Aigaiou, Kriti, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nisia Aigaiou, Kriti

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti 1996 demografická pyramída demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti demografická pyramída

ostatné: Grécko, VOREIA ELLADA, Stredné Grécko, Atika, Nisia Aigaiou, Kriti

podregióny: Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Nisia Aigaiou, Kriti - EL4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL4