qr kod na stranku

Nisia Aigaiou, Kriti - EL4

regióny EÚ: Grécko > Nisia Aigaiou, Kriti


mapka Nisia Aigaiou, Kriti EL4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202138,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202154
miera nezamestnanosti202116,8
miera zamestnanosti202156,2
počet obyvateľov20211 213 769
hustota obyvateľstva201969,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,7
miera nezamestnanosti mladých202134,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201731,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112
index demografickej závislosti202130,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202171,45
demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nisia Aigaiou, Kriti

nace_r2%
A67,516 %
B-E27,87 %
F235 %
G-I153,837 %
J2,51 %
K41 %
M_N31,17 %
O-Q95,623 %
R-U14,43 %
TOTAL420100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nisia Aigaiou, Kriti, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nisia Aigaiou, Kriti

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti 1996 demografická pyramída demograficky strom EL4 Nisia Aigaiou, Kriti demografická pyramída

ostatné: Grécko, VOREIA ELLADA, Atika, Stredné Grécko, Nisia Aigaiou, Kriti

podregióny: Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nisia Aigaiou, Kriti - EL4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .