qr kod na stranku

Notio Aigaio - EL42

regióny EÚ: Grécko > Nisia Aigaiou, Kriti > Notio Aigaio


mapka Notio Aigaio EL42
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202063
miera nezamestnanosti202119
miera zamestnanosti202153,6
počet obyvateľov2021347 848
hustota obyvateľstva201966,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20217,46
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20216,96
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,9
miera nezamestnanosti mladých202133
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201341
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111,8
index demografickej závislosti202129,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202171,52
demograficky strom EL42 Notio Aigaio podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Notio Aigaio

nace_r2%
R-U5,35 %
F8,77 %
O-Q23,820 %
A3,73 %
B-E7,77 %
M_N11,410 %
TOTAL117,4100 %
G-I55,647 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Notio Aigaio, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Notio Aigaio

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL42 Notio Aigaio 1996 demografická pyramída demograficky strom EL42 Notio Aigaio demografická pyramída

ostatné: Nisia Aigaiou, Kriti, Notio Aigaio, Kriti, Voreio Aigaio

podregióny: Dodekanisos, Kyklades

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Notio Aigaio - EL42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .