qr kod na stranku

Kriti - EL43

regióny EÚ: Grécko > Nisia Aigaiou, Kriti > Kriti


mapka Kriti EL43
vlajka Kriti EL43
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202152
miera nezamestnanosti202116,5
miera zamestnanosti202156,8
počet obyvateľov2021636 766
hustota obyvateľstva201976,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,7
miera nezamestnanosti mladých202132,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201551,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,3
index demografickej závislosti202130,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202170,57
demograficky strom EL43 Kriti podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kriti

nace_r2%
A49,822 %
B-E16,47 %
F11,85 %
G-I7733 %
K2,51 %
M_N14,96 %
O-Q50,422 %
R-U6,43 %
TOTAL230,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kriti, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kriti

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL43 Kriti 1996 demografická pyramída demograficky strom EL43 Kriti demografická pyramída

ostatné: Nisia Aigaiou, Kriti, Notio Aigaio, Kriti, Voreio Aigaio

podregióny: Irakleio, Lasithi, Rethymni, Chania

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kriti - EL43, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL43


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL43
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .