qr kod na stranku

Voreio Aigaio - EL41

regióny EÚ: Grécko > Nisia Aigaiou, Kriti > Voreio Aigaio


mapka Voreio Aigaio EL41
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20218,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202160,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202142
miera nezamestnanosti202114,2
miera zamestnanosti202158,9
počet obyvateľov2021229 155
hustota obyvateľstva201959,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,2
miera nezamestnanosti mladých202140,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202122,1
index demografickej závislosti202133,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202175,04
demograficky strom EL41 Voreio Aigaio podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Voreio Aigaio

nace_r2%
A14,120 %
B-E3,75 %
F2,53 %
G-I21,229 %
M_N4,97 %
O-Q21,530 %
R-U2,74 %
TOTAL71,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Voreio Aigaio, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Voreio Aigaio

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL41 Voreio Aigaio 1996 demografická pyramída demograficky strom EL41 Voreio Aigaio demografická pyramída

ostatné: Nisia Aigaiou, Kriti, Notio Aigaio, Kriti, Voreio Aigaio

podregióny: Lesvos, Samos, Chios

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Voreio Aigaio - EL41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .