qr kod na stranku

Atika - EL30

regióny EÚ: Grécko > Atika > Atika


mapka Atika EL30
vlajka Atika EL30
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20217,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202162
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202186
miera nezamestnanosti202111,9
miera zamestnanosti202160,8
počet obyvateľov20213 736 737
hustota obyvateľstva2019987,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,6
miera nezamestnanosti mladých202124,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202136,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,7
index demografickej závislosti202133
podiel zamestnanosti mužov a žien202178,22
demograficky strom EL30 Atika podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Atika

nace_r2%
A9,81 %
B-E174,712 %
F44,43 %
G-I468,731 %
J77,45 %
K55,14 %
L3,10 %
M_N181,912 %
O-Q407,927 %
R-U82,65 %
TOTAL1506,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Atika, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Atika

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL30 Atika 1996 demografická pyramída demograficky strom EL30 Atika demografická pyramída

ostatné: Atika, Atika

susedia: Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

podregióny: Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Atika - EL30, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL30


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL30
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .