qr kod na stranku

Πελοπόννησος - EL65

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko > Πελοπόννησος


mapka Πελοπόννησος EL65
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20226,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202254,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202156
miera nezamestnanosti202213
miera zamestnanosti202263,8
počet obyvateľov2022538 063
hustota obyvateľstva202235,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20221,6
miera nezamestnanosti mladých202225,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201552,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210,1
index demografickej závislosti202243
podiel zamestnanosti mužov a žien202269,31

wikidata Q202484 OpenStreetMap 957717 Πελοπόννησος in English: EL65 podregióny: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

demograficky strom EL65 Πελοπόννησος podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Πελοπόννησος

nace_r2%
R-U7,13 %
A52,424 %
B-E22,710 %
F9,24 %
G-I65,130 %
K21 %
M_N13,86 %
O-Q42,720 %
TOTAL216,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Πελοπόννησος, 2022 demograficky strom EL65 Πελοπόννησος 1996 demografická pyramída demograficky strom EL65 Πελοπόννησος demografická pyramída

ostatné: Stredné Grécko, Στερεά Ελλάδα, Tesália (kraj), Ιόνια Νησιά, Západné Grécko, Πελοπόννησος

susedia: Západné Grécko, Atika

podregióny: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Πελοπόννησος - EL65, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL65


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL65
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .