qr kod na stranku

Πελοπόννησος - EL65

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko > Πελοπόννησος


mapka Πελοπόννησος EL65
vlajka Πελοπόννησος EL65 erb Πελοπόννησος EL65
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20217,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202162,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202054
miera nezamestnanosti202113
miera zamestnanosti202162,4
počet obyvateľov2021569 345
hustota obyvateľstva201937,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,51
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202111,15
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,3
miera nezamestnanosti mladých202147,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201552,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,1
index demografickej závislosti202141,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202166,76
demograficky strom EL65 Πελοπόννησος podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Πελοπόννησος

nace_r2%
R-U63 %
F9,95 %
O-Q4320 %
A59,328 %
B-E19,29 %
M_N10,75 %
TOTAL212100 %
G-I61,329 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Πελοπόννησος, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Πελοπόννησος

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL65 Πελοπόννησος 1996 demografická pyramída demograficky strom EL65 Πελοπόννησος demografická pyramída

ostatné: Stredné Grécko, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Západné Grécko, Tesália (kraj), Πελοπόννησος

susedia: Západné Grécko, Atika

podregióny: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Πελοπόννησος - EL65, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL65


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL65
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .