qr kod na stranku

Ιόνια Νησιά - EL62

regióny EÚ: Grécko > Stredné Grécko > Ιόνια Νησιά


mapka Ιόνια Νησιά EL62
erb Ιόνια Νησιά EL62
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202149,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202056
miera nezamestnanosti202113,2
miera zamestnanosti202156,8
počet obyvateľov2021202 371
hustota obyvateľstva201989,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193,31
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20216,08
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202
miera nezamestnanosti mladých202139,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,9
index demografickej závislosti202138,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202172,16
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021145,45
demograficky strom EL62 Ιόνια Νησιά podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ιόνια Νησιά

nace_r2%
R-U2,74 %
F5,98 %
O-Q10,114 %
A8,211 %
B-E4,16 %
M_N3,45 %
TOTAL72,3100 %
G-I37,352 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ιόνια Νησιά, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ιόνια Νησιά

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EL62 Ιόνια Νησιά 1996 demografická pyramída demograficky strom EL62 Ιόνια Νησιά demografická pyramída

ostatné: Stredné Grécko, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Západné Grécko, Tesália (kraj), Πελοπόννησος

podregióny: Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Ιθάκη, Κεφαλληνία, Λευκάδα

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ιόνια Νησιά - EL62, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL62


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EL62
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .