qr kod na stranku

Yugozapaden - BG41

regióny EÚ: Bulharsko > Juhozápadné a stredné Bulharsko > Yugozapaden


mapka Yugozapaden BG41
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,2
miera nezamestnanosti mladých20228,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202245,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20222,4
Demografia
počet obyvateľov20222 070 760
hustota obyvateľstva2022102,7
index demografickej závislosti202229,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202295,48
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200153,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202196
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,8

wikidata Q28842899 Yugozapaden in English: BG41 podregióny: Sofia, Sofia, Blagoevgrad, Pernik, Kjustendil

demograficky strom BG41 Yugozapaden podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Yugozapaden

nace_r2%
A23,22 %
B-E151,714 %
F85,98 %
G-I315,530 %
J88,88 %
K37,64 %
L9,71 %
M_N113,311 %
O-Q18417 %
R-U49,35 %
TOTAL1059,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Yugozapaden, 2022 demograficky strom BG41 Yugozapaden 1996 demografická pyramída demograficky strom BG41 Yugozapaden demografická pyramída

ostatné: Juhozápadné a stredné Bulharsko, Yugozapaden, Yuzhen tsentralen

susedia: Регион Јужне и Источне Србије, Severné Macedónsko, Severozapaden, Yuzhen tsentralen, Stredná Makedónia, Východná Makedónia a Trácia

podregióny: Sofia, Sofia, Blagoevgrad, Pernik, Kjustendil

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Yugozapaden - BG41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .