qr kod na stranku

Yugozapaden - BG41

regióny EÚ: Bulharsko > Juhozápadné a stredné Bulharsko > Yugozapaden


mapka Yugozapaden BG41
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202139,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202092
miera nezamestnanosti20213,5
miera zamestnanosti202173,7
počet obyvateľov20212 085 071
hustota obyvateľstva2019103,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20211,16
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20212,17
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,4
miera nezamestnanosti mladých202111,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200153,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,1
index demografickej závislosti202129,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,2
demograficky strom BG41 Yugozapaden podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Yugozapaden

nace_r2%
J72,87 %
R-U52,75 %
F78,78 %
K34,33 %
O-Q190,918 %
A21,62 %
B-E163,116 %
M_N116,411 %
TOTAL1032,4100 %
L5,81 %
G-I29629 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Yugozapaden, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Yugozapaden

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG41 Yugozapaden 1996 demografická pyramída demograficky strom BG41 Yugozapaden demografická pyramída

ostatné: Juhozápadné a stredné Bulharsko, Yugozapaden, Yuzhen tsentralen

susedia: Регион Јужне и Источне Србије, Severné Macedónsko, Severozapaden, Yuzhen tsentralen, Stredná Makedónia, Východná Makedónia a Trácia

podregióny: Sofia, Sofia, Blagoevgrad, Pernik, Kjustendil

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Yugozapaden - BG41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .