qr kod na stranku

Yuzhen tsentralen - BG42

regióny EÚ: Bulharsko > Juhozápadné a stredné Bulharsko > Yuzhen tsentralen


mapka Yuzhen tsentralen BG42
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202145,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202138
miera nezamestnanosti20214,1
miera zamestnanosti202166,1
počet obyvateľov20211 403 991
hustota obyvateľstva201963,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,8
miera nezamestnanosti mladých202113,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201247,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,6
index demografickej závislosti202134
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,85

Zamestnanosť podľa sektorov, Yuzhen tsentralen

nace_r2%
A54,49 %
B-E17228 %
F56,69 %
G-I148,624 %
J10,92 %
K6,71 %
M_N27,14 %
O-Q111,718 %
R-U20,43 %
TOTAL609,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Yuzhen tsentralen, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Yuzhen tsentralen

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG42 Yuzhen tsentralen 1996 demografická pyramída demograficky strom BG42 Yuzhen tsentralen demografická pyramída

ostatné: Juhozápadné a stredné Bulharsko, Yugozapaden, Yuzhen tsentralen

susedia: Severozapaden, Tekirdag, Yugozapaden, Východná Makedónia a Trácia, Yugoiztochen

podregióny: Plovdiv, Chaskovo, Pazardžik, Smoľan, Kărdžali

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Yuzhen tsentralen - BG42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .