Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Severozapaden - BG31

regióny EÚ: Bulharsko > Severné a východné Bulharsko > Severozapaden


mapka Severozapaden BG31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20209.5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201932
miera nezamestnanosti202013.2
miera zamestnanosti202058.7
počet obyvateľov2020728 157
hustota obyvateľstva201939
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20172.79
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20192.98
účasť na celoživotnom vzdelávaní20191.1
miera nezamestnanosti mladých202034.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202027
index demografickej závislosti202044.1
podiel zamestnanosti mužov a žien202088.26
podiel nezamestnanosti mužov a žien202078.47
demograficky strom BG31 Severozapaden podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozapaden

nace_r2%
K3.81 %
A21.98 %
R-U7.73 %
M_N13.15 %
TOTAL262.4100 %
F17.37 %
O-Q60.823 %
B-E7227 %
G-I61.724 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozapaden, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severozapaden

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG31 Severozapaden 1996 demografická pyramída demograficky strom BG31 Severozapaden demografická pyramída

ostatné: Severné a východné Bulharsko, Severen tsentralen, Severoiztochen, Severozapaden, Yugoiztochen

susedia: Yugoiztochen, Регион Јужне и Источне Србије, Severen tsentralen, Sud-Vest Oltenia, Yuzhen tsentralen, Yugozapaden, Sud – Muntenia

podregióny: Vidin, Montana, Vraca, Pleven, Loveč

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Severozapaden - BG31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG31