qr kod na stranku

Severozapaden - BG31

regióny EÚ: Bulharsko > Severné a východné Bulharsko > Severozapaden


mapka Severozapaden BG31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20217,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202171,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202139
miera nezamestnanosti202111,2
miera zamestnanosti202159,6
počet obyvateľov2021720 172
hustota obyvateľstva201939
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211
miera nezamestnanosti mladých202034,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202127,3
index demografickej závislosti202144,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,49
demograficky strom BG31 Severozapaden podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozapaden

nace_r2%
A20,88 %
B-E74,729 %
F18,17 %
G-I61,423 %
K4,12 %
M_N12,75 %
O-Q59,723 %
R-U6,73 %
TOTAL261,8100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozapaden, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severozapaden

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG31 Severozapaden 1996 demografická pyramída demograficky strom BG31 Severozapaden demografická pyramída

ostatné: Severné a východné Bulharsko, Severen tsentralen, Severoiztochen, Severozapaden, Yugoiztochen

susedia: Yugoiztochen, Регион Јужне и Источне Србије, Severen tsentralen, Sud-Vest Oltenia, Yuzhen tsentralen, Yugozapaden, Sud – Muntenia

podregióny: Vidin, Montana, Vraca, Pleven, Loveč

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severozapaden - BG31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .