qr kod na stranku

Severoiztochen - BG33

regióny EÚ: Bulharsko > Severné a východné Bulharsko > Severoiztochen


mapka Severoiztochen BG33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202143
miera nezamestnanosti20216,2
miera zamestnanosti202167,9
počet obyvateľov2021922 230
hustota obyvateľstva201963,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211
miera nezamestnanosti mladých202117,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201360,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202115,2
index demografickej závislosti202132,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,01

Zamestnanosť podľa sektorov, Severoiztochen

nace_r2%
A33,68 %
B-E6415 %
F54,313 %
G-I137,533 %
J6,21 %
K6,42 %
L5,11 %
M_N24,46 %
O-Q68,817 %
R-U13,83 %
TOTAL414,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severoiztochen, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severoiztochen

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG33 Severoiztochen 1996 demografická pyramída demograficky strom BG33 Severoiztochen demografická pyramída

ostatné: Severné a východné Bulharsko, Severen tsentralen, Severoiztochen, Severozapaden, Yugoiztochen

susedia: Yugoiztochen, Sud-Est, Severen tsentralen

podregióny: Varna, Dobrič, Šumen, Tărgovište

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severoiztochen - BG33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .