qr kod na stranku

Severen tsentralen - BG32

regióny EÚ: Bulharsko > Severné a východné Bulharsko > Severen tsentralen


mapka Severen tsentralen BG32
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202156,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202037
miera nezamestnanosti20216,9
miera zamestnanosti202166,5
počet obyvateľov2021764 897
hustota obyvateľstva201953,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20202,87
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20212,72
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,7
miera nezamestnanosti mladých201820,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200654,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,5
index demografickej závislosti202139,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,73

Zamestnanosť podľa sektorov, Severen tsentralen

nace_r2%
J52 %
R-U9,73 %
F19,76 %
K7,62 %
O-Q5617 %
A268 %
B-E96,830 %
M_N14,85 %
TOTAL325,6100 %
G-I89,127 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severen tsentralen, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severen tsentralen

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG32 Severen tsentralen 1996 demografická pyramída demograficky strom BG32 Severen tsentralen demografická pyramída

ostatné: Severné a východné Bulharsko, Severen tsentralen, Severoiztochen, Severozapaden, Yugoiztochen

susedia: Yugoiztochen, Sud-Est, Severoiztochen, Severozapaden, Sud – Muntenia

podregióny: Veliko Tărnovo, Gabrovo, Ruse, Razgrad, Silistra

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severen tsentralen - BG32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .