qr kod na stranku

Yugoiztochen - BG34

regióny EÚ: Bulharsko > Severné a východné Bulharsko > Yugoiztochen


mapka Yugoiztochen BG34
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202140,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202145
miera nezamestnanosti20215,6
miera zamestnanosti202166,2
počet obyvateľov20211 020 187
hustota obyvateľstva201952,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,1
miera nezamestnanosti mladých201815,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201251,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202119,2
index demografickej závislosti202134,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,13

Zamestnanosť podľa sektorov, Yugoiztochen

nace_r2%
A379 %
B-E11025 %
F40,69 %
G-I112,326 %
J41 %
K61 %
M_N25,46 %
O-Q8219 %
R-U13,33 %
TOTAL433,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Yugoiztochen, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Yugoiztochen

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG34 Yugoiztochen 1996 demografická pyramída demograficky strom BG34 Yugoiztochen demografická pyramída

ostatné: Severné a východné Bulharsko, Severen tsentralen, Severoiztochen, Severozapaden, Yugoiztochen

susedia: Severen tsentralen, Severoiztochen, Severozapaden, Yuzhen tsentralen, Tekirdag

podregióny: Burgas, Sliven, Jambol, Stará Zagora

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Yugoiztochen - BG34, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG34


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG34
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .