qr kod na stranku

Severné a východné Bulharsko - BG3

regióny EÚ: Bulharsko > Severné a východné Bulharsko


mapka Severné a východné Bulharsko BG3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202153,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202142
miera nezamestnanosti20217,1
miera zamestnanosti202165,4
počet obyvateľov20213 427 486
hustota obyvateľstva201951,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,4
miera nezamestnanosti mladých202119,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202129,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202118,6
index demografickej závislosti202136,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,71
demograficky strom BG3 Severné a východné Bulharsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné a východné Bulharsko

nace_r2%
A117,58 %
B-E345,524 %
F132,69 %
G-I400,428 %
J18,21 %
K24,12 %
L9,21 %
M_N77,35 %
O-Q266,519 %
R-U43,63 %
TOTAL1435100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné a východné Bulharsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severné a východné Bulharsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG3 Severné a východné Bulharsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BG3 Severné a východné Bulharsko demografická pyramída

ostatné: Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko, Severné a východné Bulharsko

susedia: Србија – југ, Macroregiunea trei, Macroregiunea doi, BATI MARMARA, Macroregiunea patru, Juhozápadné a stredné Bulharsko

podregióny: Severozapaden, Severen tsentralen, Severoiztochen, Yugoiztochen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné a východné Bulharsko - BG3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .