qr kod na stranku

Macroregiunea patru - RO4

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea patru


mapka Macroregiunea patru RO4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202135
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202065
miera nezamestnanosti20216,5
miera zamestnanosti202157,5
počet obyvateľov20213 650 660
hustota obyvateľstva201961
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20211,65
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20211,91
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,5
miera nezamestnanosti mladých202129,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201317,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202118,8
index demografickej závislosti202130,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202172,59
podiel nezamestnanosti mužov a žien202169,86
demograficky strom RO4 Macroregiunea patru podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea patru

nace_r2%
J16,71 %
R-U30,82 %
F99,17 %
K15,31 %
O-Q203,315 %
A165,612 %
B-E432,431 %
M_N55,14 %
TOTAL1380,1100 %
G-I358,926 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea patru, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Macroregiunea patru

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO4 Macroregiunea patru 1996 demografická pyramída demograficky strom RO4 Macroregiunea patru demografická pyramída

ostatné: Rumunsko, Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea patru, Macroregiunea trei

susedia: Severné a východné Bulharsko, Србија – север, Србија – југ, Macroregiunea trei, ALFOLD ES ESZAK, Macroregiunea unu

podregióny: Sud-Vest Oltenia, Vest

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Macroregiunea patru - RO4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .