qr kod na stranku

Macroregiunea patru - RO4

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea patru


mapka Macroregiunea patru RO4
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,4
miera nezamestnanosti mladých202230,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202230,1
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20223,1
Demografia
počet obyvateľov20223 539 042
hustota obyvateľstva202259,4
index demografickej závislosti202231,7
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202276,09
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201317,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202221,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202166
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202258,7

wikidata Q12299167 OpenStreetMap 7958144 Macroregiunea patru in English: RO4 podregióny: Sud-Vest Oltenia, Vest

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea patru

nace_r2%
A157,411 %
B-E427,131 %
F104,48 %
G-I369,227 %
J14,91 %
K12,51 %
M_N55,24 %
O-Q213,215 %
R-U32,12 %
TOTAL1388100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea patru, 2022 demograficky strom RO4 Macroregiunea patru 1996 demografická pyramída demograficky strom RO4 Macroregiunea patru demografická pyramída

ostatné: Rumunsko, Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea trei, Macroregiunea patru

susedia: Severné a východné Bulharsko, Србија – север, Србија – југ, Macroregiunea trei, ALFOLD ES ESZAK, Macroregiunea unu

podregióny: Sud-Vest Oltenia, Vest

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Macroregiunea patru - RO4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .