qr kod na stranku

Macroregiunea trei - RO3

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea trei


mapka Macroregiunea trei RO3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020104
miera nezamestnanosti20215,7
miera zamestnanosti202165,9
počet obyvateľov20215 196 051
hustota obyvateľstva2019147
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20212,31
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20211,47
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,5
miera nezamestnanosti mladých202122,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202021
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202115,5
index demografickej závislosti202129,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202176,68
demograficky strom RO3 Macroregiunea trei podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea trei

nace_r2%
J115,95 %
R-U78,94 %
F2089 %
K48,12 %
O-Q38217 %
A119,75 %
B-E397,618 %
M_N222,910 %
TOTAL2251,9100 %
L7,20 %
G-I671,530 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea trei, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Macroregiunea trei

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO3 Macroregiunea trei 1996 demografická pyramída demograficky strom RO3 Macroregiunea trei demografická pyramída

ostatné: Rumunsko, Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea patru, Macroregiunea trei

susedia: Severné a východné Bulharsko, Macroregiunea patru, Macroregiunea doi, Macroregiunea unu

podregióny: Sud – Muntenia, Bucuresti – Ilfov

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Macroregiunea trei - RO3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .