qr kod na stranku

Bucuresti - Ilfov - RO32

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea trei > Bucuresti – Ilfov


mapka Bucuresti – Ilfov RO32
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202148,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021166
miera nezamestnanosti20213,6
miera zamestnanosti202172,7
počet obyvateľov20212 327 057
hustota obyvateľstva20191321,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,6
miera nezamestnanosti mladých202115,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200935,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,3
index demografickej závislosti202124,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,37
demograficky strom RO32 Bucuresti – Ilfov podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Bucuresti – Ilfov

nace_r2%
A8,41 %
B-E11210 %
F86,78 %
G-I372,233 %
J105,89 %
K36,83 %
L6,81 %
M_N152,413 %
O-Q212,319 %
R-U51,54 %
TOTAL1144,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bucuresti – Ilfov, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bucuresti – Ilfov

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO32 Bucuresti – Ilfov 1996 demografická pyramída demograficky strom RO32 Bucuresti – Ilfov demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea trei, Sud – Muntenia, Bucuresti – Ilfov

susedia: Sud – Muntenia

podregióny: Bucuresti, Ilfov

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bucuresti - Ilfov - RO32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .