qr kod na stranku

Tekirdag - TR21

regióny EÚ: Turecko > BATI MARMARA > Tekirdag


mapka Tekirdag TR21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202025,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202075
miera nezamestnanosti20209,3
miera zamestnanosti202057,2
počet obyvateľov20211 850 565
hustota obyvateľstva201997,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20207,48
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202018,19
účasť na celoživotnom vzdelávaní20206,2
miera nezamestnanosti mladých202020,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202019,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202024,2
index demografickej závislosti202116,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202052,49
demograficky strom TR21 Tekirdag podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Tekirdag

nace_r2%
J4,11 %
R-U22,43 %
F36,25 %
K6,11 %
O-Q141,319 %
A116,916 %
B-E232,431 %
M_N324 %
TOTAL741,8100 %
L6,81 %
G-I143,719 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Tekirdag, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Tekirdag

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR21 Tekirdag demografická pyramída

ostatné: BATI MARMARA, Balikesir, Tekirdag

susedia: Balikesir, Istanbul, Yuzhen tsentralen, Východná Makedónia a Trácia, Yugoiztochen

podregióny: Tekirdag, Edirne, Kirklareli

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tekirdag - TR21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .