qr kod na stranku

Istanbul - TR10

regióny EÚ: Turecko > Istanbul > Istanbul


mapka Istanbul TR10
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202014,7
miera nezamestnanosti mladých202025,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20203,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202023,2
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207,4
Demografia
počet obyvateľov202115 462 452
hustota obyvateľstva20212985,3
index demografickej závislosti202110,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202046,69
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202019,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202021,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021102
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202048,7

wikidata Q19838938 Istanbul in English: TR10 podregióny: Istanbul

Zamestnanosť podľa sektorov, Istanbul

nace_r2%
A48,31 %
B-E1399,926 %
F272,15 %
G-I1620,630 %
J1142 %
K122,62 %
L104,32 %
M_N725,514 %
O-Q747,314 %
R-U208,14 %
TOTAL5362,7100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Istanbul, 2020 demograficky strom TR10 Istanbul demografická pyramída

ostatné: Istanbul, Istanbul

susedia: Kocaeli, Tekirdag

podregióny: Istanbul

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Istanbul - TR10, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR10


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR10
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .