qr kod na stranku

Istanbul - TR1

regióny EÚ: Turecko > Istanbul


mapka Istanbul TR1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202023,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021102
miera nezamestnanosti202014,7
miera zamestnanosti202048,7
počet obyvateľov202115 462 452
hustota obyvateľstva20192947,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207,4
miera nezamestnanosti mladých202025,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202019,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202021,4
index demografickej závislosti202110,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202046,69
demograficky strom TR1 Istanbul podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Istanbul

nace_r2%
A48,31 %
B-E1399,926 %
F272,15 %
G-I1620,630 %
J1142 %
K122,62 %
L104,32 %
M_N725,514 %
O-Q747,314 %
R-U208,14 %
TOTAL5362,7100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Istanbul, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Istanbul

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR1 Istanbul demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: DOGU MARMARA, BATI MARMARA

podregióny: Istanbul

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Istanbul - TR1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .