qr kod na stranku

GUNEYDOGU ANADOLU - TRC

regióny EÚ: Turecko > GUNEYDOGU ANADOLU


mapka GUNEYDOGU ANADOLU TRC
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20205,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202026,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202132
miera nezamestnanosti202020,8
miera zamestnanosti202035,2
počet obyvateľov20219 118 921
hustota obyvateľstva2019119,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,1
miera nezamestnanosti mladých202030,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202026,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202042,2
index demografickej závislosti20218,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202032,34
demograficky strom TRC GUNEYDOGU ANADOLU podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, GUNEYDOGU ANADOLU

nace_r2%
A473,525 %
B-E315,917 %
F134,37 %
G-I388,620 %
J7,40 %
K9,20 %
L13,51 %
M_N50,43 %
O-Q459,724 %
R-U57,93 %
TOTAL1910,3100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, GUNEYDOGU ANADOLU, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, GUNEYDOGU ANADOLU

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRC GUNEYDOGU ANADOLU demografická pyramída

ostatné: Turecko, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: ORTADOGU ANADOLU, AKDENIZ

podregióny: Gaziantep, Sanliurfa, Mardin

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - GUNEYDOGU ANADOLU - TRC, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .