qr kod na stranku

Sanliurfa - TRC2

regióny EÚ: Turecko > GUNEYDOGU ANADOLU > Sanliurfa


mapka Sanliurfa TRC2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20204,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202022,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202122
miera nezamestnanosti202020,2
miera zamestnanosti202032,5
počet obyvateľov20213 898 687
hustota obyvateľstva2019111,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,5
miera nezamestnanosti mladých202023,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202020,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202048,3
index demografickej závislosti20217,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202032,32
demograficky strom TRC2 Sanliurfa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Sanliurfa

nace_r2%
A261,636 %
B-E62,99 %
F60,38 %
G-I130,418 %
J2,80 %
K2,60 %
L6,21 %
M_N22,43 %
O-Q163,222 %
R-U22,93 %
TOTAL735,1100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sanliurfa, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sanliurfa

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRC2 Sanliurfa demografická pyramída

ostatné: GUNEYDOGU ANADOLU, Mardin, Gaziantep, Sanliurfa

susedia: Van, Malatya, Mardin, Gaziantep

podregióny: Sanliurfa, Diyarbakir

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sanliurfa - TRC2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .