qr kod na stranku

Van - TRB2

regióny EÚ: Turecko > ORTADOGU ANADOLU > Van


mapka Van TRB2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202023,9
miera nezamestnanosti mladých202032,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20207,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202032,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,1
Demografia
počet obyvateľov20212 191 967
hustota obyvateľstva202154
index demografickej závislosti20217,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202038,98
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202027,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202041,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202124
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202038,4

wikidata Q19839590 Van in English: TRB2 podregióny: Van, Mus, Bitlis, Hakkari

Zamestnanosť podľa sektorov, Van

nace_r2%
A209,741 %
B-E30,26 %
F56,311 %
G-I75,815 %
K2,20 %
L2,91 %
M_N10,82 %
O-Q115,923 %
R-U10,92 %
TOTAL514,9100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Van, 2020 demograficky strom TRB2 Van demografická pyramída

ostatné: ORTADOGU ANADOLU, Malatya, Van

susedia: Malatya, Mardin, Erzurum, Agri, Sanliurfa

podregióny: Van, Mus, Bitlis, Hakkari

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Van - TRB2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .