qr kod na stranku

Van - TRB2

regióny EÚ: Turecko > ORTADOGU ANADOLU > Van


mapka Van TRB2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20207,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202032,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202026
miera nezamestnanosti202023,9
miera zamestnanosti202038,4
počet obyvateľov20212 191 967
hustota obyvateľstva201953,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202011,9
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202053,15
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,1
miera nezamestnanosti mladých202032,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202027,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202041,9
index demografickej závislosti20217,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202038,98
demograficky strom TRB2 Van podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Van

nace_r2%
R-U10,92 %
F56,311 %
K2,20 %
O-Q115,923 %
A209,741 %
B-E30,26 %
M_N10,82 %
TOTAL514,9100 %
L2,91 %
G-I75,815 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Van, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Van

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRB2 Van demografická pyramída

ostatné: ORTADOGU ANADOLU, Van, Malatya

susedia: Malatya, Mardin, Erzurum, Agri, Sanliurfa

podregióny: Van, Mus, Bitlis, Hakkari

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Van - TRB2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .